Nå relanseres GodtBondevett.no

Publisert 06.12.2018
  • Tips en venn om denne siden

Skjermdump fra godtbondevett.no

Nettsiden har gått gjennom en skikkelig oppfriskning, og byr nå på nye filmer og historier som oppfordrer til åpenhet og dialog om psykisk helse.

—Halvparten av befolkningen vil i løpet av livet gå gjennom perioder der den psykiske helsa utfordres. Landbruket skiller seg ikke fra resten av samfunnet her. Gjennom denne nettsiden gjør vi et målrettet grep for å øke bevisstheten og kunnskapen i næringa om temaet, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag. 

På nettsiden finner du 12 forskjellige intervjuer som forteller om ulike sider ved psykisk helse. Fra bonden med egne erfaringer med psykisk sykdom, til fagpersoner fra Rådet for psykisk helse og Mattilsynet, og bønder som gir sitt perspektiv på hva som kan gjøre en forskjell i hverdagen. Siden er finansiert ved hjelp av sentrale bygdeutviklingsmidler og Extrastiftelsen.

De som er filmet byr på seg selv i et genuint ønske om å bidra til større åpenhet om temaet, i håp om at flere kan hjelpes tidligere for å unngå at dyr og mennesker lider. Historiene har ulike innfallsvinkler og dreier seg om alt fra de som har mistet nesten hele avlingen i brann, depresjoner og til de som har dannet egne møteplasser for å få samlet andre i samme situasjon.

Spør om hjelp

— Livet er ingen rett linje, sier generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse.

Noe Odd Christian Stenerud fra Godøya på Sunnmøre har fått erfare. Med tre barn, flere frivillige verv og over 50 kyr kan dagene bli både lange og tøffe. Hvis du legger på tre ryggprolapser i tillegg er det ikke vanskelig å forstå at veggen kan nærme seg.

—I en slik setting er det lett at vi kjører for hardt, og snart merker at kreftene ikke er der som de var før. Da er det utrolig viktig at du stopper opp og spør deg selv; "Hva er det som betyr noe for meg?" Les hele historien og se filmen om Odd Christian her.

Trenger du hjelp? Både i helsevesenet, frivillige organisasjoner og i landbruket finne det ressurser som kan hjelpe når en selv eller noen man kjenner står i en krevende situasjon. Klikk her for å lese om de ulike hjelpetilbudene.

Ulv, lovendring og Bernkonvensjonen

MDG frykter at et lovforslag som skal presisere adgangen til lisensjakt på rovdyr, kan føre til at Norge bryter internasjonale avtaler. Det er feil. Juridisk sjef og advokat i Norges Bondelag, Erlend Stabell Daling, forklarer.

Fakta og følelser om rovdyr

Syns du rovdyrsituasjonen kan være en kompleks og forvirrende sak? Vi har snakket med Erling-Aas eng, rovdyransvarlig i Norges Bondelag for å få litt mer oversikt.

Pelsdyr: Får full erstatning

Norges Bondelag og flere andre har arbeidet intenst for å få regjeringen til å skifte mening så de berørte bøndene skal få en rettferdig erstatning. Tirsdag kom avgjørelsen.

Viktig med riktige kutt for norsk jordbruk

-Vi skal kutte utslipp og tar oppgaven på alvor. Samtidig er jeg bekymret for konsekvensene de foreslåtte kuttene kan få, ikke bare for jordbruket, men for landet vårt, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere