Daglig leder i GPØ, Robert Lindgjerdet orienterte om Grønt Pakkeri Øst som i år feirer 10 år – blant annet med å satse enda friskere og etablere et nytt kjølelager.

- Fra å være tilbehør, er frukt og grønnsaker nå i ferd med å bli hovedretter på tallerkenen., og de kommende årene vil vi få økt etterspørsel etter frukt og grønnsaker, innledet Lindgjerdet. Det er spesielt noen kulturer hvor GPØ, siden oppstarten for 10 år siden, har vært en betydelig leverandør og innovatør. Rotvekster som sellerirot, pastinakk og persillerot har hatt en økende vekst og etterspørsel.  GPØ har utviklet produkter som «Rotmiks» og «Betemiks», som GPØ er alene om å pakke for Bama, Rema1000 og NorgesGruppen. Produktene har fortsatt et betydelig vekstpotensial og spesielt dersom GPØ kan pakke med norske produkter gjennom større deler av året, samt en økt produktkunnskap hos forbrukerne, avsluttet Lindgjerdet før Stortingspolitikerne fikk se anlegget og pakking i full drift.

Leder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag orienterte Stortingsbenken om hvordan landbruksarealene i fylket benyttes i dag, hvilken verdiskaping dette representerer og ikke minst hvordan det ligger til rette for økning innenfor grønnsaker, frukt og bær. En forutsetning for dette er marked og ikke minst rammevilkår som setter oss i stand til å kunne konkurrere med import større deler av året. I lys av dette ble det en god diskusjon rundt politikernes rolle knyttet til en reell tollbeskyttelse for enkeltprodukter med bedre kjøling og lengre sesong.

Videre ble politikeren utfordret på at gebyret for behandling av søknader om arbeidstillatelse for arbeidere fra 3. land økte fra kr 1.100 til kr 5.400, dvs. en økning på 390 prosent.

- Dette virker urimelig, så det skal vi se nærmere på var den umiddelbare reaksjonen fra flere av stortingspolitikerne.

Uvaag pekte videre på muligheter for å øke matproduksjon i Østfold, forutsatt stabile og langsiktige rammevilkår. – Årets tørkekrise kommer vi ikke utenom. Østfoldlandbruket står fortsatt i den og den endelige virkningen ser vi først nå utover. Dette har gitt oss verdifull informasjon om svakheter ved dagens avlingsskade ordning, noe vi vil komme tilbake til i årets forhandlinger, forskutterte Uvaag.

Jordbrukets klimapåvirkning, de pågående klimaforhandlingene med regjeringa og ikke minst det som skjer av innovativ utvikling på dette området ble behørig omtalt før fylkesleder Uvaag avsluttet med å igjen peke på det uholdbare med et rovviltforlik som ikke etterleves. Han avsluttet med å takke for den dialog som har vært med de enkelte i denne saken den siste tiden, og understreket betydningen av den tette kontakt og dialog bondelaget opplever å ha med både stortingsbenken samlet og de enkelte representanter og partier.