I hele november vil verving stå sentralt i Bondelaget. Hele organisasjonen utfordres til å gjøre en innsats for å få enda flere medlemmer. For Østfold har vi ambisjoner om å nå 5 000 medlemmer innen årsskiftet. – Med dagens 4 819 medlemmer ligger det an til å bli en spennende tid, sier Uvaag.

- For at Bondelaget skal være en slagkraftig organisasjon er det avgjørende at vi har mange med oss. Det har vi, men jeg vet at vi kan bli flere. Det er mange som rett og slett aldri har blitt spurt om å bli medlem, og det ønsker vi å gjøre noe med nå, sier Uvaag. Det er gratis å melde seg inn i Bondelaget fra og med 1. november.

Bondelaget er landets største organisasjon for bønder og andre med hjerte for norsk matproduksjon. Ved forrige årsskifte nådde vi 63 000 medlemmer, det høyeste medlemstallet på tjue år.

Besøk naboen

Lokallag og fylkeslag utfordres til en konkurranse om å verve flest medlemmer i løpet av november.

Uvaag har rådene klare:

- Besøk de unge i bygda, inviter dem med i fellesskapet, inviter til arrangementer, lag vervestafett, by på en kopp kaffe, og fortell hvorfor folk bør være medlem i Bondelaget. Vi jobber for et aktivt landbruk i hele landet og trygg, norsk mat til alle, sier Uvaag og utfordrer særlig lokallagene til å være kreative i vervearbeidet.

Han fortsetter med å fortelle at Østfold Bondelag lanserer en BONDE-kopp som del av årets vervekampanje. Koppen skal være med det lokale bondelaget ut på besøk i bygda. Hensikten er at bønder som ikke har blitt spurt om å bli medlem, blir avlagt et besøk over en kaffekopp og hyggelig prat. Koppen gir en god inngang til å snakke om bondeyrket og hva Bondelaget arbeider med, og symboliserer den gode kaffepausen og praten i bondens travle hverdag.

Premier

Det beste fylkeslaget får besøk av Bondelagskokken, mens beste lokallag får påspandert en tur til Oslo for 10 personer med både faglig og sosialt innhold. I Østfold inviteres lokallaget som verver flest nye medlemmer i november med på en julemiddag sammen med tillitsvalgte i fylket.