Ønsker å utvikle og påvirke

Ole-Kristian Bergerud har allerede lang fartstid som tillitsvalgt i landbruket med 5 år som leder i Tyr Østfold, 2 år som leder i Sarpsborg Bondelag, 4 år som nestleder og 3 år som leder i Østfold Bondelag. 

Ønsker du å vite mer om Ole-Kristian, hans tanker og hans familie anbefales å lese dette intervjuet med han: Vervet har ikke gitt meg grå hår ennå

 

Valgresultatet

Styret i Østfold Bondelag

Leder                         Ole-Kristian Bergerud, Sarpsborg, for 1 år, gjenvalg

Nestleder                   Thomas Riiser, Askim, for 1 år, gjenvalg

Styremedlem             Theodor Bye, Marker, for 2 år, ny

Styremedlem             Thomas Riiser, Askim, for 2 år, gjenvalg

Styremedlem              Hans Solberg, Sarpsborg, gjenstår 1 år (på valg 2025)

Styremedlem              Liss Cathrine Holme, Råde, gjenstår 1 år (på valg i 2025

1. vara                        Ingri Rosén Guren, Rygge, for 1 år, ny

2. vara                        Finn-Erling Kristoffersen, Rygge for 1 år, gjenvalg

3. vara                        Jørgen Kraggrud, Spydeberg, for 1 år, gjenvalg

 

Utsendinger til årsmøtet i Norges Bondelag 2024, på valg for 1 år

Thomas Riiser, Askim

Theodor Bye, Marker

Liss Cathrine Holme, Råde

Hans Solberg, Sarpsborg

Ingri Rosén Guren, Rygge

Finn Erling Kristoffersen, Rygge

Jørgen Kraggerud, Spydeberg

Aase Maren Ø. Hesleskaug, Eidsberg

 

Vararepresentanter i nummerorden til Norges Bondelags årsmøte 2024 (på valg for 1 år)

1. Ragnhild Duserud, Eidsberg

2. Simen Veum, Glemmen

3. Trond Martin Wiersholm, Spydeberg

4. Jon Stumberg, Halden

5. Aina Benedicte Huseby, Onsøy

6. Malin Holm, Skiptvet

7. Mina Funderud Westbye, Askim

8. Edvard Fosdahl, Torsnes

9. Mina Mjærum Johansen, Østfold Bondelag

 

Representanter til valgnemnda i Østfold Bondelag

Aase Maren Ø. Hesleskaug, Eidsberg, ny for 3 år

Kjell Einar Huseby, Halden, ny for 3 år

Martha Mjølnerød, Spydeberg, gjenstår 1 år (på valg 2025)

Hans Oscar Gudim, Rakkestad og Degernes, gjenstår 1 år (på valg 2025)

Ellen Evenrød, Glemmen, gjenstår 2 år (på valg 2026)

 

Leder i valgnemnda             Martha Mjølnerød, Spydeberg for 1 år

Nestleder i valgnemnda       Ellen Evenrød, Glemmen for 1 år

 

Vararepresentanter (på valg for 1 år)

1. Lars-Håkon Wennersberg, Kråkerøy (gjenvalg)

2. Anny Guro Bjørnstad Gustavsen, Sarpsborg (gjenvalg)

3. Hans Nummestad, Rakkestad og Degernes (gjenvalg)

 

Møteleder på Østfold Bondelags årsmøte 2025 (velges for 1 år)

Reidar Kaabbel, Våler og Svinndal (gjenvalg)

Vara: Kristin Thonerud, Spydeberg (gjenvalg)