Hvem er så Ole Kristian Bergerud?

- Det er egentlig tilfeldigheter som førte til at jeg ble bonde. Jeg tok fagbrev innenfor prosessoperatørfaget og jobbet ved Borregård Industrier før jeg utdannet meg til ingeniør innenfor industridesign ved det man kalte gamle "Tuneteknikkeren". Men skjebnen førte til at jeg traff Kristine, som gikk sammen med søstra mi på skolen, og sammen tok vi over hennes gård og siden 2004 har jeg vært heltidsbeskjeftiget i landbruket.

Gården har vært drevet økologisk i nå 20 år, og dagens produksjon er basert på ammeku av den franske rasen Limousin i tillegg til gras og korn. En tilleggsgeskjeft med import og salg av plastplater til landbruk og næringsmiddelindustri gjør at vi i tillegg kan ha nærmere 2 årsverk i arbeid, i tillegg til oss selv. Med 3 aktive barn i skolealder, og like aktive foreldre som elsker å trene har familien Bergerud hektiske dager.

 

Hvilke saker har du spesielt ansvar for i styret?

Som nestleder skal jeg være kunne være fylkesleders bitreder i de fleste saker. I tillegg er det først og fremst muligheter og utfordringer innenfor fagområdene gås, villsvin, og økologisk produksjon som er mitt hovedansvar. I tillegg tar jeg et stort ansvar for bondelagets vannområdearbeid blant annet gjennom å være bøndenes stemme i en rekke faggrupper hvor landbrukets påvirkning på vannmiljøet diskuteres.

 

Hvorfor vil du være styremedlem i Østfold Bondelag?

Nå har jeg vært fast styremedlem i Østfold i 5 år, og 2 år som vara før det. Allerede som leder i Sarpsborg Bondelag så jeg at som tillitsvalgt i bondelaget kan jeg være med på å påvirke, og ikke minst tilrettelegge for endring. 

- Jeg ønsker å bruke være med å bidra der det er mulig å påvirke noe. Jeg opplever at bondelaget har en sterk stemme i mange fora, og er så nærme sentrum av hvor ting avgjøres som det er mulig å komme. Jeg ønsker ikke å gjøre denne jobben først og fremst for min egen del, men for at resultatet blir best mulig for landbruksnæringa som helhet. Jeg setter også utrolig stor pris på alt jeg lærer av å delta i utviklingen på denne måten.  

 

Hvilke saker brenner du for?

- Mye av grunnen til mitt engasjement er knyttet til å snakke ammekuas sak inn i bondelaget, og fortelle andre hva spesialisert storfeproduksjon innebærer for norsk matproduksjon, kulturlandskap, og ikke minst klima- og miljø.

Etter hvert har jeg også fått stor interesse for vannområdeforvaltning, et område jeg visste svært lite om for 5 år siden. Min rolle som en slags landbrukets "ombudsmann" i disse foraene er spennende og utfordrende.

Spennende har det også vært å sette seg inn i og jobbe med gåseproblematikken som flere og flere bønder opplever.

 

Har du en kjepphest?

JA - min store kjepphest er at vi nå har for lite norsk storfekjøtt.

Det irriterer meg grenseløst at vi ikke får forståelse for og støtte til at de arealene som er lite egnet til kornproduksjon bør brukes til gras og nettopp kjøttproduksjon.

I en tid hvor det er et gap mellom norsk produksjon og forbrukerens etterspørsel er dette uforståelig.

 

Når ble du sist skikkelig glad på landbrukets vegne?

- Kanskje feil å si at jeg ble glad, men når grensene til Sverige måtte stenge som følge av Covid - 19 ga jo det en umiddelbar positiv salgsvekst for mange av våre produkter. Håper at erkjennelsen av hvor viktig norsk matproduksjon er holder seg også når grensene åpnes.

 

Hva tror du er det beste trikset for å rekruttere til landbruket?

Først og fremst tenker jeg at det handler om å kunne tilby gode arbeidsvilkår med mulighet for å ta ut ferie og fritid, og en anstendig lønn.

 

Hva drømmer du om at noen skal spørre deg om?

Hva vil persen min bli på maraton, smeller det kjapt fra en smilende Bergerud.

(Red. anm; Ole Kristian skal førstkommende helg delta i «Perseløpet maraton» på Gardermoen i stedet for en planlagt maraton i Frankfurt. )

- Perseløpet er på eksakt 42,195 km, og jeg kan røpe at målet er å runde målstreken på under 3. 20. Avslutningsvis vil Ole - Kristian understreke at han er opptatt av å stå for helheten. At kornproduksjon er og vil være det mest sentrale i Østfoldlandbruket, og at det er noe vi alle er opptatt av. Men jeg vil også vise at Østfold er så mye mer, og når jeg ser rundt meg på min gård i Varteig er det små teiger og ravinedaler ned mot Glomma som danner grunnlaget for ressursene på min gård.