Tidspunkt: 8. januar kl. 18, møt opp i god tid

Oppmøtested: Youngstorget

Vi oppfordrer folk fra hele landet til å delta i fakkeltog mot Regjeringens rovdyrpolitikk den 8. januar i Oslo. Arrangementet starter på Youngstorget kl. 18, og går videre til Stortinget. Fakler deles ut på Youngstorget. 

Her kan du finne fylkesvis oversikt over busser: http://www.rovdyr.org/  Kontakt ditt fylkeslag for nærmere informasjon om plakater og transport.

Program for dagen:

1730-18.00 Oppmøte på Youngstorget
18.00 Innledende orientering v/Knut Arne Gjems, leder i Norges Jeger- og Fiskeforbund
Utdeling av fakler skjer der Torggata forlater Youngstorget
18.15 Felles avmarsj til Stortinget
19.00 Appeller på Eidsvoll plass

Musikalske innslag ved Spelloppmaker

Knut Arne Gjems, ordstyrer
Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag overleverer felles budskap til Stortingets presidentskap v/ Morten Wold, Stortingets 2. visepresident
Kari Anita Furunes, Ordfører i Meråker kommune og representant for ordføreroppropet overlevere et budskap til Stortingets presidentskap v/Morten Wold, Stortingets 2. visepresident
Per Jon Anti, nestleder i Norske Reindriftssamers forbund
Runar Sjåstad, Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet
Anders Kiær, Nestleder i Trøndelag Høyre og medlem av Høyres sentralstyre
Trygve Slagsvold Vedum, Stortingsrepresentant og leder for Senterpartiet
Terje Halleland, Stortingsrepresentant for FRP
Nils Solberg, leder for Folkeaksjonen Ny Rovdyrpolitikk
Hanne Velure, leder for Utmarkskommunenes Sammenslutning
Gunnar A Gundersen, leder for Naturbruksalliansen og næringspolitisk sjef i Glommen skog

20.00 Markeringen avsluttes

Meld deg på Facebookarrangementet «Still opp på rovdyrpolitisk fakkeltog i Oslo 8. jan2019 kl 18.00"» for løpende oppdateringer.

LES OGSÅ: Mange orket ikke å drive lenger

Norges Bondelag står bak arrangementet i samarbeid med de andre organisasjonene i Naturbruksalliansen.

Dersom du ikke kan delta på fakkeltoget, men ønsker å gi et økonomisk bidrag til gjennomføringen kan du gjøre det via Naturbruksalliansens innsamlingsaksjon.