Varsel om årsmøte 2019 er sendt ut, og kan i tillegg leses her,