En god suppe levert fra Bakergården i Ørje la grunnlaget for en lang og innholdsrik kveld.

Først innledet Randi Finstad Sand, HMS rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) om temaet hvordan vi kan møte mennesker som er i en form for krise. 

- Dere har gitt meg en krevende oppgave. Dette er ikke enkelt, men det kan handle om å ta seg til til å ta en telefon, stoppe opp på butikken, be på en kaffekopp og tilby deg å lytte eller hjelpe på andre måter.

Hun gjennomgikk hva som kan være ulike signaler på at vi er i ferd med at stresset blir så stor at det påvirker oss negativt, hvordan dette kan synes hos den enkelte, hvordan vi som kollega kan bidra i å minste stresset og ikke minst bondens "5 om dagen" slik at vi unngår å komme dit selv.

Hun orienterte videre om NLR sine rådgivingstilbud på området, og ikke minst tilbudet om rask konsultasjon av psykolog om behovet er der. 

 

Heidi Kirkeby, rådgiver i Østfold Bondelag fulgte opp med å orientere lokallaga om "Beredskapsplan ved kriser og alvorlige hendelser" og hvordan den beskriver alt fra varslingsplikt, organisering, ansvar, håndtering av mulige hendelser, oppfølging av berørte mediaoppfølging osv om hendelser av en slik art oppstår.

Ida Marie Strekerud, konsulent og Mina M. Johansen, organisasjonssjef orienterte om vårens kurs, møter, kampanjer og ikke minst status for organisasjonsutviklingsprosessen.

Se presentasjonene til høyre.

 

 

Ole - Kristian Bergerud, nestleder, ga de lokale tillitsvalgte en "oppvarming" til arbeidet med å innspill til årets jordbruksforhandlinger. Kort gjennomgikk han hovedsakene det forhandles om og reflekterte rundt hvilke handlingsrom det kan se ut til å være i årets forhandlinger blant annet med et trolig forskjøvet tyngdepunkt mellom regjering og storting. Se presentasjonen til høyre. 

 

 

 

 

 

SMIL ble delt ut til de lokallags som i 2018 viste beste ververesultater.

Kvelden gled over i sene nattetimer før møter i "kjøkkenbords"regionene ble avrundet.