Organisasjonskurset ble avholdt for første gang i Østfold i år. Det var et mål om å få med både nye og erfarne styremedlemmer i lokallagene. Kurset skal fra og med neste år være et innføringskurs for de nyvalgte, og på denne måten bidra til å gi en god start og ramme for styrearbeidet lokalt.

På samtlige kurskvelder har det vært god stemning og engasjerte tillitsvalgte med spørsmål og innspill. Astrid Solberg, organisasjonssjef i Norges Bondelag, og Elin Røed, organisasjonssjef i Vestfold Bondelag, har ledet kursene.

Noen temaer i kurset:  

  • De fire bærebjelkene i landbrukspolitikken
  • Landbrukspolitikk i lokallaget
  • Informasjonskilder
  • Min side
  • Bondelagets historie
  • Du som tillitsvalgt og styrearbeid
  • Jordbruksforhandlinger