November har stått i vervingens tegn i Bondelaget, og hele organisasjonen har trådt til og vervet hele 2 600 nye medlemmer i løpet av året.

Eidsberg har vervet flest medlemmer, men vi vil også trekke frem lokallagene Trøgstad og Rygge som henholdsvis har vervet 11 og 9 nye medlemmer i november. Østfold har hatt en vekst på 1,6 % og har fått 77 nye medlemmer siden 1. november.

- Tusen takk til alle som har vervet, om det er ett nytt medlem eller tredve, alle er med på å gjøre Bondelaget til en sterkere organisasjon, sier fylkesleder Svend Arild Uvaag.

Totalt er nå medlemstallet i Norges Bondelag 63 045 medlemmer. Østfold var det første fylket som kunne melde medlemsvekst, sammenlignet med medlemstallet ved utgangen i fjor. Nasjonalt sett ligger vi litt under fjoråret, da vi hadde det høyeste medlemstallet på tjue år.

Det er ingen grunn til å slutte å verve nye medlemmer nå. Fortsett å spørre om folk vil bli medlem i Bondelaget gjennom sammenkomstene som desember byr på!