Møtet finner sted tirsdag 8. januar på Bøndenes hus i Råde (Mosseveien 6) kl. 18.30 til kl. 21.00. Til å innlede har vi fått prosjektleder for Norges Bondelags gåseprosjekt, Ove Martin Gundersen, og forsker Ingunn M. Tombre ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) - avdeling for arktisk økologi. I tillegg vil Pål Sindre Svae fra Utmarksavdelingen i Akershus og Østfold innlede om hva som gjøres på området i Østfold.

Det er ingen påmelding, men for å få en liten pekepinn på hvor mange vi blir er det flott om du trykker "Skal" på arangementet på Facebook hvis du veit at du kommer: https://www.facebook.com/events/365200927621060/

 

Program:

Kl. 18.30 - 20.00: "Hva skjer innen gåseforvaltning nasjonalt og internasjonalt" ved Ove Martin Gundersen, og Ingunn M. Tombre

Kl. 20.00 - 20.30: Kaffepause

Kl. 20.30 - 21.00: "Hva gjøres i Østfold?" ved Pål Sindre Svae

Kl. 21.00: Vel hjem