Frustrasjonen med måten rovdyrene forvaltes på er stor mange steder rundt om i landet. Regjeringas førjuls-beslutning om å overprøve rovviltnemdene, og stanse uttaket av to ulveflokker i ulvesonen gav ytterligere næring til frustrasjonen.

Tirsdag tok om lag 10.000 personer fra Finnmark i nord til Agder i sør til gatene i Oslo for å si at nok er nok.  66 ordførere ledet an i toget som gikk fra Youngstorget til Eidsvolls plass, foran Stortinget. 

Overleverte kravbrev

På Eidsvoll Plass fikk 2. visepresident på Stortinget, Morten Wold (FrP), overlevert to kravbrev. Begge inneholdt forventninger om at Stortinget sørger for at regjeringen snur og følger bestandsmålet for ulv som ble satt i ulvemeldingen 2016. Et av brevene var signert av om lag 200 ordførere fra hele landet -  det andre var signert av Naturbruksalliansen og Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk.

Seansen ble fulgt opp av appeller fra blant annet leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

- Det er en veldig merkelig situasjon at folk må gå i gatene for at regjeringa skal følge opp Stortingsvedtak. I dag gir vi klar beskjed – nok er nok, sa Bartnes.

-Tilliten til rovdyrforvaltningen er på et bunnivå mange plasser rundt i landet. Nå er tiden kommet for at de folkevalgte på Stortinget gjenoppretter respekten for demokratiske spilleregler i rovdyrpolitikken. De må sørge for at vedtakene deres blir fulgt opp. Vårt håp i dag er at vi slipper å gå i fakkeltog neste år, sa han.

Dette må regjeringa ta på alvor

De øvrige appellene ble holdt av Knut Arne Gjems (NJFF), Kari Anita Furunes (Ordfører Meråker), Per Jon Anti (Norske Reindriftssamers forbund), Runar Sjåstad (Ap), Anders Kiær (Høyre), Trygve Slagsvold Vedum (Sp), Tere Halleland (FrP), Nils Solberg (Folkeaksjonen Ny Rovdyrpolitikk), Hanne Velure (USS) og Gunnar Gundersen (Naturbruksalliansen).

- Vi er veldig fornøyde med gjennomføringen av arrangementet, og vil rette en stor takk til de som valgte å gå sammen med oss i fakkeltoget. Jeg er imponert over at så mange tok turen til Oslo og måten engasjementet i all hovedsak ble framført på. At så mange ordførere engasjerer seg, både ved å signere krav til Stortinget og ved å delta i toget, er også noe vi setter stor pris på, sier leder Lars Petter Bartnes «dagen derpå».  

- 10.000 foran Stortinget en tirsdag kveld i januar er uttrykk for at dette er noe som berører mange, og for de følelsene som rører seg i denne saken. Dette må regjeringa nå ta på alvor, sier Bartnes.