Kort fra omtalen av kurset:

Mål: Økt verdiskapning på gårdsbruk ved etablering knyttet til av reiseliv som tilleggsnæring

Kursmoduler:
Del 1 er en fagsamling 4. -5. mars 2019
Del 2 er en studietur 3. - 5. juni 2019
Del 3 er en dagsamling i november 2019.

Les mer om kurset, praktiske opplysninger og påmelding på Fylkesmannens hjemmesider