I dette informasjonsskrivet orienterer Mattilsynet spesielt om afrikansk svinepest og munn- og klauvsjuke som er blant de sykdommene vi frykter aller mest i Norge, og som begge spres lett over landegrenser med animalsk mat, personell og gjenstander som har vært i kontakt med smittede dyremiljø.

Videre hvordan vi som husdyreiere kan beskytte oss og unngå å introdusere alvorlig smittsom dyresykdom til Norge. 

Les: Mattilsynet informerer - i forbindelse med NATO-øvelsen Trident Juncture 18

Last ned skilt: Advarsel afrikansk svinepest