Nyheter

Ny forsikringsavtale med Gjensidige

Konsernsjef Helge Leiro Baastad i Gjensidige og bondelagsleder Lars Petter Bartnes signerer ny samarbeidsavtale.

Det viktigste for oss har vært å sikre våre medlemmer det beste forsikringstilbudet vi kunne få, og med spesielt gunstige betingelser for ungdom.

Enighet om minst mulig villsvin

- Det er bare ulv som drar flere tilhørere på møter enn villsvin, åpnet Gunnar Gundersen møtet som Glommen Mjøsen Skog SA, NORSKOG, Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold og Norges Bondelag arrangerte i Askim tirsdag kveld. Overfor nærmere 200 tilhørere berømmet han arrangørene for å rette fokus på grunneierbasert tiltaksplan for kontroll av villsvin i Norge før den nasjonale handlingsplanen var presentert.

Store merkostnader og ulemper for beitebrukerne etter saltsteinforbud

Tirsdag denne uka møtte næringa og beitebrukerne Mattilsynet for å oppsummere beitesesongen etter saltsteinforbudet i Nordfjella.

- Den viktigste årsaken til konflikten

Bondelaget mener at Riksrevisjonen burde sett nærmere på hvorfor Stortingets bestandsmål for rovdyr ikke blir fulgt opp. I dag var det høring på Stortinget.

Landbrukspodden om markedsregulering for melk

Landbrukspodden om TINE som markedsregulator

Markedsregulering, mottaksplikt, dobbel mottaksplikt, forsyningsplikt, forvirra? Fortvil ei. I ukas episode går vi gjennom TINEs oppgaver og plikter som markedsregulator for melk.

20 mrd. til klimatiltak i MDGs alternative statsbudsjett

Dyrevelferd, flomsikring og beredskapslagring av korn er noen av fokusområdene fra MDG. I tillegg, et klimafond for landbruket på 200 millioner kroner.

- Etablering av villsvin i Norge er en stor risiko

Ny handlingsplan har mål om minst mulig villsvin i Norge. Bondelaget hadde helst sett at målet var bekjempelse av villsvin.

Klimafond og tiltak mot antibiotikaresistens

I rekken av alternative budsjettforslag, la Senterpartiet i dag fram sitt.

Melkekvotene for 2020 er fastsatt

Dagens kvotedrøftinger har satt forholdstallet for kumelk til 0,96 for det kommende året.

-Ser behovet og viktigheten av et klimafond

Sosialistisk Venstreparti mener en klimafondsordning for landbruket må på plass i sitt alternative budsjett for 2020.

Landbrukspodden om veitrafikkregler for traktoren

Landbrukspodden om veitrafikkreglene for traktoren

Hvordan navigerer man blant alle reglene for veitrafikken når traktoren skal ut på tur og kommer det virkelig en EU-kontroll for traktorer?

Midlertidig oppkjøpsordning for kumelkkvote

Mange er opptatt av hvordan oppkjøpsordningen for kumelkkvote skal foregå. Her er de første avklaringene.

«Bønder og psykisk helse» nominert til Helseprisen 2019

Prosjektet setter søkelyset på viktigheten av god psykisk helse blant bønder, spesielt unge og ny bønder.Tre prosjekter er nominert og frem til 25.november kan man stemme på sin favoritt.

- Vi trenger å tilpasse tiltakene til norske forhold

Landrapporten fra FNs klimapanel viser hvordan menneskelig bruk av arealene truer livsviktige økosystemer. Nå handler det om hvordan vi best kan bekjempe dette i Norge, mener Bondelaget.

Bondens Marked en av åtte vinnere av Matprisen

Bondens marked stakk av med prisen som Årets formidler, mens Heinrich Jung fikk Matprisen 2019.

Generalsekretæren i Bondelaget: - Sterkt å sjå skadane

Generalsekretæren i Bondelaget: - Sterkt å sjå skadane

- Ein forstår kor sterke naturkreftene er, seier generalsekretær Sigrid Hjørnegård etter rundturen hos ekstremvêrråka bønder i Sogn og Fjordane. Ho krev eit enklare system for naturskadeerstatning.

- Tar klimajobben i landbruket på alvor

​​​​​​Arbeiderpartiet foreslår å etablere en klimafondsordning i landbruket i sitt alternative statsbudsjett for 2020.

Duket for Matprisen 2019

11. november går Matprisen av stabelen, og Bondelaget er en av medarrangørene. Matprisen løfter frem og hedrer bønder, kokker og andre mennesker som bryr seg om bærekraftige måltider.

Landbrukspodden om pelsdyrforbudet

Landbrukspodden om pelsdyrforbudet

Stortinget har vedtatt å legge ned pelsdyrnæringa. Hvorfor har dette skapt så store reaksjoner, hva vil den foreslåtte kompensasjonsordninga bety for de mange bøndene som er berørt og kan forbudet reverseres?

Bli medlem i Norges Bondelag

November er vervemåned i Bondelaget.

Bondelaget styrker dialogen med Sametinget

Innfører årlige møter.

Landbrukspodden om bedre graskvalitet og god grovfôrøkonomi

Landbrukspodden om bedre grovfôr

Norsk landbruk er i stor grad tufta på norsk gras. Hva kan bonden gjøre for å bedre kvaliteten på graset, øke norskandelen i fôret til husdyra og samtidig spare inn store kostnader på gården?

Landbrukspodden om framtidas NRF

Ku på beite på Kjerringøy

Denne uka byr Landbrukspodden på et gjenhør om framtida for Norsk Rødt Fe. Hvorfor blir NRF-genene stadig mer populære i utlandet og hvilke avlsegenskaper vil prioriteres framover?

Landbrukspodden om Felleskjøpets nye strategi for kornbonden

Hvordan øke verdiene i norsk kornproduksjon

Felleskjøpet har lagt en helt ny plan for å øke verdiene for den norske kornbonden og styrke produksjonen av godt norsk kvalitetskorn. Hvordan lurer på du på?

Regulering av laksefiske

Bondelaget ber om føre-var i neste reguleringsperiode.

Imponert over norsk antibiotika-arbeid

FN er imponert over norsk landbruks reduksjon av antiobiotikabruk. Det kom fram i Norges Bondelags side-arrangement til årets komité for matsikkerheit i Roma. Nestleiar Bjørn Gimming sa norske bønder er stolte over låg antibiotikabruk.

Landbrukspodden om melkeenigheten

Landbrukspodden om nedskalering av melk

Staten og Norges Bondelag er enige om hvordan melkemengden i Norge skal reduseres framover. Hva ble de enige om og hva innebærer dette for den norske bonden og for norsk landbruk?

Ny forskrift om regulering av svineproduksjonen

I jordbruksoppgjøret 2018 ble det enighet om å styrke markedsreguleringen og stramme inn regelverket for svineproduksjon. I dag kom endelig forskriften.

Enighet om reduksjon av melkemengden

Det er enighet mellom Norges Bondelag og regjeringa om hvordan melkemengden i Norge skal reduseres framover: - Nedskaleringen blir tøff for melkebonden, sier Lars Petter Bartnes.

Slik skal nedskaleringen gjennomføres

Dette er grepene i avtalen.

- Synd at Småbrukarlaget ikke er med videre

Norsk Bonde- og Småbrukarlag trekker seg fra diskusjonene med staten om nedskalering av melkeproduksjonen.

- WTO må gi handlingsrom for nasjonal politikk

Medan WTO-forhandlingane står i stampe peika mange på årets opne forum på behovet for nasjonalt handlingsrom.

Våre innspill om statsbudsjettet til finanskomiteen

Bondelaget er blant annet kritiske til at regjeringa kutter i forebygging av skader fra flom og skred og vi etterlyser bedre vilkår for klimainvesteringer i næringa.

Landbrukspodden om verdiskaping innen norsk mat og drikke

Landbrukspodden om verdien av norsk mat

Norsk matindustri og landbruk utgjør Norges største fastlandsindustri. Hvorfor skaper videreforedling av norsk mat og drikke så store verdier i Norge og kan vi ta det for gitt i framtida?

Møte med MDG om framtidas matproduksjon

-Vi må være ambisiøse, men også realistiske, sa generalsekretær Sigrid Hjørnegård da hun var på gårdsbesøk hos Harald Moskvil i Miljøpartiet De Grønne (MDG).

- Melkebøndene kan ikke ta belastningen alene

Nedskalering av melkeproduksjonen var blant temaene da Norges Bondelag møtte statsministeren i regjeringas kontaktutvalg i dag.

Statsbudsjettet: Underfinansiert landbrukutdanning

Landbruksutdanning. Her fra Mære landbruksskole.

Ingen endring for bedre finansiering i statsbudsjettet for 2020.

Statsbudsjett: Ingen klimaverktøy til jordbruket

Det er et stort behov for klimainvesteringer i landbruket. I statsbudsjettet følger regjeringa i liten grad opp behovet for å stimulere til gode klimaløsninger.

Statsbudsjettet: Ras- og flomsikring må prioriteres høyere

- De verste flomskadene på dyrka mark og bebyggelse kan ikke repareres, men de kan forebygges. Det krever at regjeringa bevilger nødvendige midler til det, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Statsbudsjettet: Trenger et sterkt Mattilsyn

Ku på beite på Kjerringøy

Mattilsynets jobb med å følge opp dyrehold med tilsyn og veiledning kan bli vanskelig med stramt budsjett.

Statsbudsjett: Urettferdig pels-erstatning ligger fast

- Dette var en mulighet for regjeringen å ta ansvar og rydde opp. Den muligheten benyttet de seg ikke av, sier Bondelagets leder.

Landbrukspodden: Ny sjef i Norske Felleskjøp!

Eli Reistad er gjest i Landbrukspodden

I ukas episode er Eli Reistad, den nye sjefen i Norske Felleskjøp, på plass i studio. Vi skal bli bedre kjent med henne og selvfølgelig benytte anledningen til å lære mer om norsk korn!

Ny utgave av internasjonalt landbruksnytt!

Flaggene til EU og USA

Internasjonal landbrukspolitikk påvirker hvordan vi produserer maten vår her hjemme og Bondelaget følger utviklinga tett. Hold deg oppdatert gjennom vårt nyhetsbrev. Les siste utgave og meld deg på her!

Pels: Krever full økonomisk erstatning

Hver enkelt pelsdyrbonde må få full erstatning for sine økonomiske tap når næringen er vedtatt avviklet. Da må dagens forslag til økonomisk kompensasjon endres, mener Norges Bondelag.

Klager på ulvekvote

Norges Bondelag klager på lisensfellingskvoten for ulv i ulvesonen kommende vinter.

Landbrukspodden: Jobber vi godt nok med dyrevelferd i næringa?

Landbrukspodden dyrevelferd og svin

Før sommeren satte NRK Brennpunkts grisefilm støkk i norsk landbruk. Mange har i etterkant spurt seg om er vi gode nok til å ta vare på husdyra våre og hva vi kan gjøre for å bli bedre?

Bli med i bingen

På mandag blir det griser i alle kanaler, når Bondelaget arrangerer bonde-TV og sender direkte fra grisehus.

Har foreslått en pakkeløsning

Bondelaget og Småbrukarlaget har fremmet en felles posisjon for hvordan melkeproduksjonen skal tas ned.

Status for dyrevelferd i svineproduksjon

Smågris.

I juni presentere næringa flere tiltak for dokumentert bedre dyrevelferd hos svin. Her er status for de ulike tiltakene per september.

Undersøkelse om klimaløsninger på norske gårdsbruk

bonde og ku

Bidra til å kartlegge barrierer for klimaløsninger på norske gårdsbruk.

Våre samarbeidspartnere