I dag startet forhandlingene om neste års statsbudsjett med regjeringen. SV har heller ikke med kostnadskompensasjonen på 754 millioner fra tilleggsforhandlingene, men øker kostnadene.

– SV har likevel forsikret oss om at de kommer til å støtte denne bevilgningen i Stortinget, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Heller ikke investeringspakken på 200 millioner kroner er nevnt i partiets statsbudsjett.

– Dette er midler som landbruket sårt trenger, og som absolutt må inn i løpet av forhandlingene i Stortinget, sier Gimming.

Partiet foreslår også å innføre avgift på nitrogen i mineralgjødsel. Summen av dette er et budsjett med cirka 240 millioner kroner mindre til bonden, sammenlignet med Støre-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022, hvis vi ikke tar med kompensasjonen på 754 millioner kroner.

– Dette er overraskende svakt av SV. De har gode programformuleringer, men dette budsjettet lever ikke opp til det.

Bjørn Gimming

SV har programfestet at inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet skal tettes i løpet av de neste fire årene.

Fjerner bunnfradraget

SV vil også fjerne bunnfradraget. Dette vil innebære at også de med svært små besetninger kan søke om tilskudd.

– Dette betyr at alle bønder som i dag får produksjonstilskudd må regne med lavere satser fordi det blir flere som har krav på tilskudd, sier Gimming.

Vil opprette et Bionova

I SVs budsjett er Bionova nevnt. SV vil at det skal være et fond som skal bidra til å styrke klimatiltak innen primærnæringen. 235 millioner kroner er satt av til fondet.

– Det er gledelig å se at det er vilje i SV til å satse på klima i landbruket. Vi håper dette står seg gjennom forhandlingene med regjeringa og at vi får på plass et sterkt Bionova for å støtte bondens klimaarbeid allerede neste år, sier Gimming.

SV ønsker å starte finansieringen allerede i 2022, og det skal legges utenfor jordbruksoppgjøret.

– Det haster med å få på plass en mekanisme som Bionova. Bonden klarer ikke klimaløftet alene. Det er også viktig at SV legger dette utenfor jordbruksoppgjøret, sier Gimming.

Norges Bondelag er imidlertid skeptiske til SVs forslag om å delfinansiere Bionova gjennom kutt i flere miljøordninger for skogbruket.

– Her bør det ikke være enten eller, men både og, avslutter Gimming.