Risikosonen nærmest de to gårdene kan oppheves tidligst 15. desember, og alle tiltak i området med observasjonssonen kan oppheves tidligst 24. desember. Oppheving av sonene forutsetter at alle tiltak i regelverket (bl.a. avlivning, vask, desinfeksjon, tilsyn med alle fjørfehold og overvåkning) er gjennomført, og at ingen nye utbrudd oppstår i sonene. All informasjon finnes på Mattilsynets nettsider.

Det er første gang fugleinfluensa har kommet inn i en kommersiell besetning. Bønder, fjørfelag, bondelag, varemottakere og myndigheter har samarbeidet tett og godt i denne situasjonen. Det er avgjørende for at vi kan lykkes med å få kontroll.

Det er viktig at alle som har fjørfe og andre fugler i fangenskap har lav terske for å melde fra til Mattilsynet ved mistanke om fugleinfluensa. Tegn på fugleinfluensa er økt dødelighet, nedsatt produksjon, og nedsatt fôr- og vannopptak.