Det skriver Mattilsynet i en pressemelding fredag. Kommunene det gjelder er Modum, Ringerike, Hole, Jevnaker, Lier, Gran og Søndre Land, i tillegg til det som allerede gjelder for 15 kommuner i Rogaland. Alle fjørfe og andre fulger i fangenskap i disse områdene må holdes innendørs, eventuelt ute i en innhegning med tett tak og skjerming på sidene som hindrer villfugler tilgang.

Det er blitt påvist smitte hos en vill knoppsvane, og er den samme virustypen som nylig er påvist på både villfugl og i fjørfehold i Rogaland. Nå er det er svært viktig med gode smitteverntiltak for å hindre smitte fra ville fugler. Les mer om smittevern for fjørfehold hos Mattilsynet.

Norges Bondelag oppfordrer alle til å melde fra til Mattilsynet umiddelbart ved mistanke om fugleinfluensa. Tegn på fugleinfluensa kan være økt dødelighet, nedsatt produksjon, og nedsatt fôr- og vannopptak.

Erstatning

Alle produsenter kan søke erstatning for økte kostnader ved å gjennomføre pålagte smitteverntiltak. For å få dette innvilget må man oppfylle følgende vilkår:

  • Foretaket ditt må ha rett på produksjonstilskudd.
  • Det må foreligge et pålegg fra Mattilsynet om avlivning av dyr, og om saneringstiltak i og rundt bygningsmassen.

I tillegg skal kravet til aktsomhet vurderes. Dette kan handle om gjennomføringen av de pålagte tiltakene og varslingsplikten. Les mer om hvordan man kan søke erstatning her.