Fra 1. januar i år starter dyrevelferdsprogram for storfe opp. Det er en bransjeretningslinje, en felles standard for arbeid med dyrevelferd, og det er ett felles program for alle som driver med mjølkeproduksjon, ammekuproduksjon og oppfôringsbesetninger.

Dyrevelferdsprogrammet rulles ut i puljer, fra nå og til mai neste år. Det er siste siffer i dyreholds-ID’en som sier når din besetning står for tur, og dyreeier vil få varsel. Dyrevelferdsprogrammet for storfe består av et veterinærbesøk hver 16. måned. 

Hvordan vi som bønder behandler dyra, og hvordan vi produserer maten, er ikke en privatsak. Vi må forholde oss til et strengt regelverk, og vi må møte forbrukernes krav. Vi ønsker at folk skal ha tillit til oss, og da må vi vise åpenhet, og kunne dokumentere hvordan dyra har det. Det holder ikke at vi sier at dyra har det bra og maten er trygg, vi må kunne vise det.

Næringa ønsker å ta styringa om hvordan dyrevelferdsarbeidet i landbruket skal foregå. Dyrevelferdsprogrammer er valgt, fordi det sikrer og hever velferden hos ALLE dyra. Andre løsninger vil kunne premiere de som gjør en ekstra innsats for dyrevelferd. Hele storfenæringa har valgt å heller heve velferden til alle, fordi det skal være likhetstegn mellom norsk produksjon og god dyrevelferd.

Les også:  dyrevelferdsprogrammene skal sikre systematisk arbeid for bedre velferd i alle husdyrbesetninger, også i besetninger der status i utgangspunktet er bra - på Animalias nettside.