Bondens kostnader fortsetter å stige. Prisene har gått voldsomt opp på strøm, handelsgjødsel, byggevarer, kraftfôr og det meste annet som trengs for å holde matproduksjonen i gang. nå ønsker Bondelaget at organisasjonene går sammen for å finne løsninger.

Landbruks- og matminister Sandra Borch avviser muligheten for tilleggsforhandlinger nå.

Norges Bondelag mener det er avgjørende viktig å finne løsninger for bøndenes økonomiske situasjon utover året og har pekt på behovet for strakstiltak. Det haster å få på plass en strømordning som virker raskt og som kompenserer for bøndenes rekordhøye strømpriser. En ekstraordinær utbetaling er også avgjørende for å avhjelpe den anstrengte likviditeten mange opplever.

– Vi ønsker derfor et møte med forhandlingsutvalget i Norsk Bonde- og Småbrukarlag så fort som mulig for å finne løsninger i samarbeid, sier leder i Norges Bondelag Bjørn Gimming.