Den nettbaserte skolen er et samarbeid mellom Norges Bondelag, Stiftelsen Norsk Mat, Innlandet fylkeskommune og Høgskolen i Innlandet. Nettressursene i programmet skal bidra til å gi en grunnleggende forståelse av hva Inn på tunet er, hvilke muligheter det kan gi og hva som kreves for å etablere en slik virksomhet.

Det overordna målet med nettkurset er å gi en introduksjon til Inn på tunet. Hva det er, hvilke muligheter det kan gi og hva som kreves for å drive en slik virksomhet. Formålet er å styrke kunnskapen om IPT og motivere flere til å ta i bruk og utnytte de næringsmulighetene dette tilbudet kan gi. Nettkurset er gratis og ligger åpent tilgjengelig for alle som registrerer seg med navn og epostadresse i læringsplattformen.

– Nå er kurset tilgjengelig og offisielt åpnet, sier Amund Johnsrud, ansvarlig for IPT-skolen i Norges Bondelag.

Han håper at mange benytter seg av muligheten som nå ligger ute på nettet.

– Dette er et gratis tilbud til de som ønsker å lære mer om Inn på tunet, og jeg håper at mange benytter seg av tilbudet, sier Johnsrud.

Stiftelsen Norsk mat vil også bruke kurset aktivt. De vil be alle som ønsker å starte prosess for å bli IPTgodkjente tilbud om å ta IPT-skolen innledningsvis.

Målet for kurset er todelt

– Kurset retter seg mot gårdbrukere som ønsker å styrke gårdens næringsvirksomhet og se etter nye måter å utnytte gårdens ressurser på. I tillegg kan kursene brukes av elever og studenter i et landbruksfaglig utdanningsløp, sier han.

IPT-skolen finner du HER