Etter fjorårets arbeidsgiverkurs for landbruket, i regi av Norges Bondelag, Gartnerhallen, Norsk Gartnerforbund og Norsk Landbruksrådgiving, har arrangørorganisasjonene mottatt flere positive tilbakemeldinger og ønsker om nye kurs.

Etter å ha blitt tildelt støtte fra Landbruksdirektoratet  til å videreutvikle tilbudet, har organisasjonene jobbet for å utvikle et nytt kurstilbud på etterspurte temaer.

Kursets mål er å tilby oppdatert kunnskap og nyttig veiledning for bonden i rollen som arbeidsgiver.
I vinter vil det bli gjennomført 4 ulike kurs (les mer om innholdet i det enkelte kurs under).

Kursene vil bli gjennomført som webinarer i desember 2021, januar og februar 2022, og man kan velge mellom åtte ulike kursdatoer. Det generelle kurset vil ha en varighet på fire timer, mens fordypningskursene vil ha en varighet på to timer.

9.12       Arbeidsgiverkurs - generelt
11.1       Arbeidsgiverkurs – generelt
18.1       Fordypningskurs: Arbeidsavtalen
20.1       Fordypningskurs: Arbeidstid og normer i arbeidslivet
25.1       Fordypningskurs: Administrative forhold (lønn, skatt, OTP m.m.)
27.1       Fordypningskurs: Arbeidsavtalen
8.2         Fordypningskurs: Arbeidstid og normer i arbeidslivet
10.2       Fordypningskurs: Administrative forhold (lønn, skatt, OTP m.m.)

Påmelding

Meld deg på her. Merk at man må sende inn en påmelding per deltaker, også dersom flere personer fra samme virksomhet ønsker å delta.

Hvilke temaer vil kurset ta opp?

Kurset vil gi en god oversikt over rettsregler som gjelder i et arbeidsforhold, det vil si arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og rettigheter, med tips og råd til hvordan arbeidsgiveransvaret kan følges opp i praksis.

Dette inkluderer blant annet gjennomgang av regelverk og praktiske eksempler knyttet til:

 • Arbeidsavtalen
  • Krav til innhold i avtalen, og forhold med særlig betydning ved sesongarbeid
  • Prøvetid og oppsigelse
 • Lønn og arbeidstid
  • Timeføring, gjennomsnittsberegning, overtid
 • Innkvartering
  • Boforhold, lønnstrekk, hygiene
 • Andre forhold
  • Skattemessige forhold, sykepenger, forsikringer, obligatorisk tjenestepensjon, dokumentasjon, HMS

Kursholdere:

Jan Bangen, advokat og fagsjef kurs, Norges Bondelag
Tove Ladstein, fagansvarlig arbeidsliv, Norsk Gartnerforbund
Bidragsytere fra Arbeidstilsynet og Skatteetaten

Hva koster kurset?

Webinarene er gratis å delta på.

Hvem er kurset for?

Kurset er åpent og passer for alle primærprodusenter med arbeidsgiveransvar i jordbruket.

 Er kurset obligatorisk?

Flere varemottakere av grøntprodukter har uttalt at det generelle kurset er obligatorisk for deres produsenter. Dette gjelder blant andre NordGrønt og Gartnerhallen.
Har du spørsmål om kurset eller er i tvil om det er obligatorisk for deg? Kontakt din organisasjon.

Kontaktpersoner:

Norges Bondelag: Amund Johnsrud, amund.johnsrud@bondelaget.no, tlf.: 975 41 842
artnerhallen: Gunn Jorunn Sørum, gunn.sorum@gartnerhallen.no, tlf.: 934 05 255
Norsk Gartnerforbund: Tove Ladstein, tovel@gartnerforbundet.no, tlf.: 979 56 454
Norsk Landbruksrådgiving: Jan Otto Åsen, jan.otto.aasen@nlr.no tlf.: 480 37 161
NordGrønt: Odd Hveem, odd@totenlok.no, tlf.: 906 66 003 eller Johan Presthus, johan.presthus@coop.no, tlf.: 970 34 187