Det er som kjent innført soner rundt gården som har påvist smitte. Mattilsynet har vedtatt en soneforskrift som pålegger dyrehold med fjørfe innenfor sonene både plikter og forbud for å hindre smittespredning og få kontroll på smittesituasjonen. Restriksjonene er gitt innenfor en risikosone på 3-kilometerssone, og en observasjonssone på 10-kilometerssone. Det er mange fjørfebruk som blir påvirket. I nettartikkelen hos Mattilsynet står det hva som gjelder per nå.

Mattilsynet har opplyst om at det vil bli gitt unntak fra restriksjonene som er pålagt, på gitte vilkår. Foreløpig foreligger ingen revidert versjon av soneforskriften. Restriksjonene vil ha konsekvenser for alle fjørfebruk innenfor sonene. Varemottakere kontakter de berørte bøndene med informasjon om hvordan restriksjoner på levering og henting skal bli håndtert i praksis.

Det er mulig å søke det lokale Mattilsynet om unntak fra forbudene.

Det er en alvorlig situasjon. Fugleinfluensa fører til alvorlig sykdom og død blant fuglene. Det viktigste framover er å få kontroll på situasjonen, og iverksette gode smitteverntiltak slik at alle som har fjørfe og andre fugler unngår smitte.