Nyheter

Digitalt årsmøte 2021

Årsmøtet avholdes digitalt torsdag 18. mars 2021. Møtet starter kl. 09.00 og varer til kl. 14.00.

Villsvinprosjektet fortsetter

Støtte til videreføring av grunneierorganisasjonenes eget villsvinprosjekt er nå på plass. Prosjektet skal bidra til grunneierbasert kontroll av villsvinbestanden.

WEBINAR: God økonomi og praksis i landbrukets miljøordninger

Bondelaget, Norsk Landbruksrådgiving og Vannområdeutvalgene inviterer til samarbeid om webinar 15. februar kl. 12.00 med tema: God økonomi og praksis i landbrukets miljøordninger.

Hva er kritiske samfunnsfunksjoner?

Bondelaget får mange spørsmål om hvem som faller inn under unntakene fra innreiserestriksjonene under koronaen, spesielt etter innreiseforbudet som er iverksatt for få dager siden. Her er mer informasjon.

Lokale tillitsvalgte møttes til debatt

Ingen ønsket situasjon å måtte gjennomføre nok et lokallagsmøte elektronisk. Men vi lar oss ikke stoppe, så nærmere 60 tillitsvalgte fulgte aktivt med på alt fra hva kan vi forvente i årets jordbruksforhandlinger til hvordan vi organiserer oss best for å redusere bestand og utbredelse av villsvin.

Stengte grenser får betydning også for matproduksjonen

Grensene stenges i to uker fra natt til fredag 29. januar 2021.

Villsvinprosjektet fortsetter

Støtte til videreføring av grunneierorganisasjonenes eget villsvinprosjekt er nå på plass. Prosjektet skal bidra til grunneierbasert kontroll av villsvinbestanden.

Med intensjonsvedtak og instruks på agendaen

14. januar avholdt fylkesstyrene i Østfold Bondelag, Akershus Bondelag og Buskerud Bondelag sitt første felles møte for året. Møtet gikk for seg som hør og bør på den digitale plattformen Teams, og på sakslista sto viktige saker for framtidig arbeid.

– Lytt til rovviltnemndene!

Tirsdag kveld aksjonerte bønder og lokalbefolkning for retten til lokal forvaltning, og redusert rovdyrtrykk i ulvesona. Østfold Bondelag markerte på vegne av hele Naturbruksalliansen motstand mot vedtaket om uttak av ulv innenfor ulvesonen før jul med å invitere sentrale politikere til samtale rundt bålet i Våler

Bålaksjon mot ulveforvaltningen

Bli med på bålaksjon tirsdag 19. januar kl. 18 i en markering mot ulveforvaltningen i Norge.

Fornøyd med nytt arbeidsgiverkurs

10. desember ble det første arbeidsgiverkurset for jordbruket gjennomført. Én av de 150 kursdeltakerne var grøntprodusent og regionleder for GH Viken, John Gunnar Swang, som varmt anbefaler kurset til andre. Vær rask og meld deg på.

Bli med på arbeidsgiverkurs i vinter

En samlet grøntnæring har tatt grep etter sommerens medieoppslag om arbeidsforhold i næringen. Nå er nytt kurs for alle arbeidsgivere i bær- og grøntnæringen igang.

Digitalt kurs - Landbrukets klimakalkulator

Bli kjent med landbrukets klimaarbeid og kalkulatoren. For bønder med svin-, melk- og/eller kornproduksjon. Kurset er gratis, men krever påmelding innen 29. januar.

Foreslår endringer i kvoteordningen for melk

Denne uka behandla styret i Norges Bondelag kvoteordninga for melk. Målet for Bondelaget er å ta grep som i større grad ivaretar den aktive melkeprodusent og som reduserer kostnadene. Østfold Bondelag oppfordrer alle medlemmer og lokallag til å gi innspill til årets jordbruksforhandlinger på temaer som kvotetak (størrelse), samdrifter (avstandskrav og krav til eierskap), investeringsstøtte for mindre bruk (tak og størrelse på slike bruk) og andre spørsmål innen kvoteregelverket. God debatt!

Landbrukets klimaplan må følges opp med midler!

Regjeringa la i dag fram klimameldinga, der de viser til at avtalen jordbruket har med regjeringa ligger til grunn for framtidig klimaarbeid i næringa. – Vi er tilfredse med at regjeringas arbeid bygger på avtalen, men skulle ønske et enda større fokus på de områdene landbruket har laget en plan for, sier Svend Arild Uvaag, leder i Østfold Bondelag.

Regjeringa gjør Østfold til et ulvereservat

Kveldstid 3. januar kom nyheten om at Statens naturoppsyn (SNO) på oppdrag av Miljødirektoratet har flyttet et ulvepar fra Elgå i Østerdalen til Våler og Sarpsborg kommuner i Østfold. Det hele blei overvåket av klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn, som inviterte til pressekonferanse da ulvene var bedøvet.

Generasjonsskifte på gården

I jula, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Kornkonferansen 2021

Norges Bondelag og Norske Felleskjøp arrangerer kornkonferanse torsdag 21. januar. I år er tema hvordan vi kan øke andelen norsk korn til mat og fôr.

En annerledes julehilsen fra fylkeslederen

Jul kan være tid for ettertanke og refleksjon. – For oss handler julen om å sette ned tempo litt, og jeg håper at flere har den muligheten, sier fylkesleder Svend Arild Uvaag. Han kan også fortelle at han er en familiekjær kar som alltid er glad i å ha folk rundt seg. - Jeg kan sitte i bilen med en av barna på telefonen og vi kan bare prate. – Ja vi kan faktisk også sitte der lenge i fellesskap uten nødvendigvis å si noe. Dette og mer til du ikke vet om vår kjære fylkesleder kan du kanskje lese her.

Julefreden senker seg

Fra og med onsdag 23. desember og fram til mandag 4. januar er kontoret til Østfold Bondelag stengt. Vi vil benytte anledningen til å ønske dere alle en God Jul og et Godt Nytt år. Er det akutte saker som tilsier at du må ha kontakt med administrasjonen ring organisasjonssjef Mina M. Johansen på mobil 917 75 831

Fugleinfluensa i Norge

De siste ukene er det oppdaget flere fugler med smittsom fugleinfluensa. Derfor utvides nå området med portforbud for fjørfe ytterligere, og gjelder hele Sør-Norge. All hobbyhøns må registreres hos Mattilsynet.

Fugleinfluensa nå i Norge - råd fra Mattilsynet

Hold fjørfe innendørs, etter at det er oppdaget fugleinfluensa på villfugl.

Fagdag om fossilfrie korntørker 8 desember - på web

Det er et økende behov for mer tørking og lagring av korn på gårdene. Samtidig er det et overordnet langsiktig mål om fossilfri drift. Hva finnes av ulike løsninger på dette? Bli med på korntørkefagdag på web

Gjennomfører arbeidsgiverkurs for 2000 deltakere i vinter

En samlet grøntnæring har tatt grep etter sommerens medieoppslag om arbeidsforhold i næringen. Nå er nytt kurs for alle arbeidsgivere i bær- og grøntnæringen klart.

Ansette utenlandsk arbeidskraft på gården?

Her er ti ting du som arbeidsgiver bør ha på plass før du ansetter arbeidere fra utlandet.

Bonde i sjela

Aase Maren Øiestad Hesleskaug tok over gården i Trømborg i 2012, og sammen med mann og to barn driver hun allsidig produksjon med korn og slaktegris, har 15 høner og kjøkkenhage til egen husholdning og hun er styremedlem i Østfold Bondelag. Hun er utdannet sykepleier og helseinformatiker, og jobber til daglig i et IT-firma.

Viken viser vei i klimakampen!

Løsningene på klimakrisen skapes i samarbeid mellom viljesterke politikere, et offensivt næringsliv og motiverte innbyggere. I Viken har vi alle ingrediensene som trengs for å lykkes, sier fylkesleder i en kronikk denne uken.

Vi gratulerer

I en tid preget av nødvendige smitteverntiltak, har allikevel lokallagene klart å gjennomføre sine årsmøter enten digitalt eller fysisk. Vi gratulerer de nye og gjenvalgte med tillitsverv!

Klimasmart landbruk Østfold på pallen

Klimasmart landbruk Østfold mottok en gledelig tredjeplass under den årlige klimakonkurransen for kommunesektoren som ble delt ut på Zerokonferansen tirsdag. Østfold Bondelag er stolte av å ha vært med på dette samarbeidet som ledes av Viken Fylkeskommune.

Tida er inne for kraftfulle tiltak i verdikjeden for mat

Det er nødvendig å redusere dagligvarekjedenes dominans i hele verdikjeden. - Dette handler også om tilgang til butikkhyller og mangfoldet i norsk matproduksjon, sier Bartnes.

Seks tiltak for dagligvarebransjen

Her er Bondelagets forslag til tiltak, fra vårt høringssvar til dagligvaremeldinga.

Skattekurs

I overkant av 50 deltagere fra samarbeidende regnskapskontorer i Østfold var samlet på Klækken Hotell ved Hønefoss 29.-30. okt. 2020 for gjennomgå årets skatte- og avgiftsfaglige nyheter.

Viken Frp: Vi må støtte opp om norsk kjøttproduksjon

- Særlig i disse tider er det viktig å ha en sterk norsk kjøttproduksjon, sa Liv Gustavsen, leder i Viken Fremskrittsparti, da hun tok med hele fylkestingsgruppa til møte med fylkesbondelagene i Viken.

Ny veileder ved søknad om rovdyrerstatning

Bønder i rovdyrområder som mister husdyr til rovdyr, har krav på erstatning. Her har vi samlet info, til søknadsfrist 1. nov.

Skjerp deg, Bårdsgård!

Kommentator i Nationen, Hans Bårdsgård, tillater seg å harselere over bønder som produserer grasbasert kjøtt og melk på flatbygdene. Det er en total mangel på respekt ovenfor en hel yrkesgruppe når han omtaler de som ugras. Når kommentaren i tillegg inneholder mange uriktige påstander, ønsker jeg å svare, sier fylkesleder i Østfold Bondelag Svend Arild Uvaag.

Orienterte om tiltak i grøntnæringen

Bondelaget har i dag møtt statsråd Olaug Bollestad og statssekretær Vegard Einan i Arbeids- og sosialdepartementet, sammen med resten av grøntnæringen.

Ønsker å gjøre en forskjell

Her skal vi bli bedre kjent med Trude Hegle - hestejenta fra Askim som var turnesekretær på Riksteateret før hun ble veterinær, og etter tilsynsbesøk hos Elling flyttet inn og ble bonde i Mellomdalen i Rakkestad.

Ledermøtet 2020

Lokal- og fylkestillitsvalgte i Østfold samles snart til det årlige ledermøtet, denne gang på Fredriksten hotell i Halden 20.-21. november.

Klimakalkulatoren lansert: - Målet er å drive mest mulig effektivt

Klimasmart landbruk er god agronomi og god økonomi, sier Michael Aamold ved Norsk Landbruksrådgivning Øst. I dag lanseres landbrukets klimakalkulator.

Vervet har ikke gitt meg grå hår ennå

Ole Kristian Bergerud er prosessoperatøren og ingeniøren som forelsket seg i landbruket, og fant lykken som heltidsbonde og ammekuprodusent på gården Bergerud sammen med ektefelle og 3 barn.

Ukas podkast: hva er god matjord?

Sunn og god matjord er en viktig del av oppskrifta for å lykkes som bonde. Else Villadsen fra NLR er ukas gjest.

Villsvin - vi tar ansvar

I en leder i Smaalenene Avis kunne vi lese at «ingen tar ansvar for å kontrollere villsvinbestanden». Østfold Bondelag setter stor pris på drahjelp fra Smaalenene Avis for å sette villsvin, og de problemer de bringer med seg, på dagsorden.

Statsbudsjettet: Sats på landbruket!

Regjeringa la 7. oktober fram statsbudsjettet med nye milliarder til koronatiltak. Dessverre lå det ingenting til landbruket, verken til investeringsmidler eller klimamidler i landbruket. – Skuffende, sier Svend Arild Uvaag, fylkesleder i Østfold Bondelag, og peker på at slike midler ville gi økt næringsaktivitet og mer klimasmart matproduksjon.

Landbrukspodden + Landbruk.no på taket

Torsdag inviterer Norges Bondelag og Norsk Landbrukssamvirke til live podcastinnspilling på taket av Landbrukets hus.

Østfoldinger i toppen

Årsmøtet i Norges Bondelag 2020 ble gjennomført onsdag 30. september digitalt med fylkesdelegasjonene spredt rundt omkring i landet.

Utfordret på årsmøtet i Norges Bondelag

Næringspolitisk program (NPP) 2020-2024 var den store saken da Norges Bondelag arrangerte digitalt årsmøte 30. september. Østfold Bondelag hadde flere forslag til endringer, som gikk blant annet på arealbruk, men som ikke fikk flertall.

Les fylkeslederens innlegg på Norges Bondelags representantskap

- Bærekraft er alt overgripende i vår næring. Vi er åpen næring, lett å se inn i, og slik skal det være. Derfor er det så utrolig viktig at vi skikker oss så vi tåler innsyn. Slik startet fylkesleder, Svend Arild Uvaag, sitt innlegg til Norges Bondelags digitale representantskap.

Endelig lokallagssamling i Østfold Bondelag igjen

Rundt 40 tillitsvalgte fra lokallagene i Østfold Bondelag var torsdag24. september samlet til lokallagssamling på Kirkeby grendehus i Eidsberg. Tross lang avstand mellom deltakerne ble det god stemning når fylkesleder Svend Arild Uvaag kunne samle troppene etter mange måneder hvor vi kun har møttes elektronisk.

Følg Bondetinget onsdag 30. september

Årets Bondeting går av stabelen onsdag 30. september. Følg innledninger og debatten direkte her.

Ukens podkast om veterinærordningen

Hvordan kan vi sikre et godt veterinærtilbud over hele landet? Det er spørsmålet i landbrukspodden denne uka.

Våre samarbeidspartnere