Bondelagskokk
Bondelagskokken utnevnes annethvert år og skal gjennom sitt engasjement og virke som kokk være med å skape entusiasme og interesse for bruk av norske råvarer.

Send inn din søknad HERSøknadsfrist er torsdag 2. desember.

Vi søker ny Bondelagskokk. I samarbeid med Norges Bondelag og norske matprodusenter over hele landet skal Bondelagskokken være med å stimulere til matglede og fremme norsk mathistorie og -tradisjoner. Bondelagskokken utnevnes annethvert år.

– Vi ønsker at stipendet skal bidra til å knytte tettere kontakt mellom bonden, kokk og forbruker. Sammen ønsker vi både å synliggjøre og videreutvikle norsk matkultur, sier jurymedlem og leder for Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

Det er mange grunner til å nye god mat som baserer seg på norske råvarer. På grunn av det kalde klimaet bruker vi mye mindre plantevernmidler enn andre land og vi er et av landene i verden som bruker minst antibiotika til husdyrene våre. Norske råvarer har fantastisk kvalitet og de må jo utnyttes. Undersøkelser viser også at nordmenn ønsker mer norsk og kortreist mat. Bondelagskokken må derfor ha et ønske om å få fram det store lokale matmangfoldet vi har i Norge.

– Jeg tenker at den neste Bondelagskokken må være kreativ og ikke være redd for å prate med folk. Man får treffe så mange bra og viktige mennesker og får muligheter for å tilegne seg kontakter fra et felt som kokker ofte ikke har et så alt for godt nettverk i fra før, sier Halvar Ellingsen, nåværende Bondelagskokk og jurymedlem.

Ellingsen brukte stipendpengene til å ferdigstille restauranten Kvitnes Gård i Vesterålen, som kun bruker hyperlokale råvarer. Restauranten er blitt en norsk matsnakkis. Årets jury består også av Jørn Lie (bildet), som driver Gamle Raadhus, Vaaghals og Code i Oslo. Han var Bondelagskokk i 2010 og vet hva en slik rolle gir og krever.

– Det er utrolig spennende å være bondelagskokk og det er vanvittig mange fantastiske produsenter i bondelagssystemet. De kontaktene jeg fikk da har jeg fortsatt den dag i dag. Når rollen går over to år, kan man virkelig jobbe tett og bygge god kontakt. Men det å være Bondelagskokk er ikke bare en ære, det er også et ansvar å bære, sier Lie.

Dette er juryens siste medlem, Hilde Aukrust, helt enig i. Hun er matprodusent og driver Gården på Svartskog.

– For meg er det spesielt viktig at flere restauranter oppdager hvor bra kvalitet det er på norske råvarer. Bondelagskokken må ha et ønske om å synliggjøre dette for å inspirere flere til å knytte tettere kontakt med produsentene.

Blant alle søkere vil juryen finne tre verdige finalister. Vinneren kåres 3. februar under finalen i Det Norske Måltid.

Stipend på 100 000 kroner

Sammen med utnevnelsen følger et stipend på 100 000 kroner. Disse skal benyttes på en måte som synliggjør kvalitetsråvarene norske bønder produserer, og skal dermed nyttes i et nært samarbeid med bønder og lokalmatprodusenter. Bondelagskokken må ha et konkret mål for dette, men hva det er og hvordan stipendpengene brukes er opp til den enkelte og det vedkommende brenner for innen kokkefaget. Stipendet skal være med på å styrke en stolthet og glede for norske råvarer og norsk landbruk blant kokker og hos forbruker.

Tidligere bondelagskokker har brukt stipendmidlene på ulikt vis og variasjonen er stor: Fra å utgi kokebok med mål om å fremme de lokale produsentene, jobbe for å spre kunnskap om hvordan vi kan benytte hele dyret og ulike stykningsdeler, prosjektjobbing for å løfte småskalamatproduksjon og matkulturen i Norge, til å styrke koblingen mellom norsk matkultur og reiseliv. Det er engasjementet vi leter etter!

For å bli den neste bondelagskokken må du:

 • Ha et engasjement for norske råvarer
 • Bidra til å fremme og å utvikle norsk matkultur
 • Ha et konkret mål for stipendmidlene

Bondelagskokkens rolle

For at Bondelagskokken skal få tid til å gjennomføre planene sine varer rollen i to år. Bondelagskokken vil fortsette i sin vanlige jobb, men vil bli bedt om å bidra som ambassadør for norsk mat ved ulike arrangementer. Eksempler på det har vært samarbeid med DNT, Matprisen, Det norske måltid og Bondelagets egne arrangementer. Norges Bondelag kompenserer og dekker alt i forbindelse med slike oppdrag.

Norges Bondelag har solid oversikt over lokale matprodusenter og vil bidra til at Bondelagskokken kan bli ytterligere kjent med ulike produsenter og råvarer fra hele landet. Vi har et felles mål om å få flere til å oppdage og utnytte lokale råvarer og vi ønsker å gi dyktige kokker flere arenaer til å nå ut med kunnskapen og engasjementet sitt. Om Bondelagskokken har egne idéer som kan løfte norske råvarer vil Norges Bondelag bidra med et stort kontaktnettverk og profilering, blant annet.

 

Vinneren kåres 3. februar under finalen i Det Norske Måltid.

Send inn din søknad HER.

Søknadsfrist er torsdag 2. desember.

 

 

Tidligere bondelagskokker:

 • Halvar Ellingsen  
 • Nils Henning Nesje                    
 • Karla Siverts                             
 • Bodil Fjellestad Eikrem       
 • Kurt Sverre Øraas                     
 • Jørn Lie            
 • Inge Johnsen                           
 • Mikael Forselius  
 • Hanne Frosta                     
 • Charlotte Mohn Gaustad    
 • Harald Berger
 • Ingvild Skorpen Bøge

 

Send inn din søknad her.