For første gang er det påvist fugleinfluensa i en kommersiell besetning i Norge, nærmere bestemt i en besetning med verpehøns i Klepp, Rogaland.

Smitten ble kjent torsdag, etter at Mattilsynet ble varslet om økt dødelighet i besetningen dagen før. Mattilsynet skriver at besetningen på 7 500 høns da ble båndlagt, noe som betyr at det ikke kunne flyttes dyr inn i eller ut av besetningen. I tillegg ble det tatt ut prøver som har blitt analysert av Veterinærinstituttet. Prøvene viser at det er høypatogen fugleinfluensa. Dyra ble avlivet torsdag kveld.

Det er en alvorlig situasjon. Fugleinfluensa fører til alvorlig sykdom og død blant fuglene. Det viktigste framover er å få kontroll på situasjonen, og iverksette gode smitteverntiltak slik at alle som har fjørfe og andre fugler unngår smitte.

Soneforskrift – skal forebygge smittespredning

Mattilsynet har vedtatt en soneforskrift som pålegger alle dyrehold med fjørfe innenfor sonen både plikter og forbud for å hindre smittespredning, og få kontroll på smittesituasjonen. 

Det betyr at det er restriksjoner på disse gårdene. Mattilsynet opplyser at det vil bli gitt unntak fra restriksjonene på gitte vilkår, slik at det kan bli noen leveranser/transport. Det ventes en revidert versjon av soneforskriften senere, som blant annet konkret definerer unntak.

Restriksjonene vil ha konsekvenser for husdyrbrukene som er inne i sonene. Bønder som blir berørt av restriksjoner på levering av dyr/egg, henting av dyr/egg vil bli kontaktet av sin varemottaker med informasjon om hvordan dette skal håndteres i praksis.

Portforbud

Det er innført portforbud for fjørfe og andre fugler i fangenskap i Rogaland sør for Boknafjorden, inklusive Hjelmeland og Strand kommuner Det betyr at alle fjørfe og andre fugler i fangenskap i dette området må holdes inne, eventuelt ute i en innhegning med tett tak. Portforbudet skal hindre smitte. Les mer hos Mattilsynet.

Det er svært lav risiko for at viruset kan smitte til mennesker, men man kan dra med seg smitte gjennom trafikk i husdyrrommet. Minner derfor om at gode rutiner for å hindre smitte er veldig viktig. 

Bondelaget følger utviklingen

Bondelaget følger denne saken tett, og har jevn kontakt med myndigheter, varemottakere og andre i næringa. Vi har god kontakt med den berørte bonden. Vi jobber også med avklaringer rundt erstatning for de som blir berørt av pålegg etter utbruddet. Som bonde og bondelagsmedlem kan du alltid kontakte din fylkesleder eller Norges Bondelag sentralt.