#landbruksløftet
På initiativ fra Bondelaget har 38 organisasjoner og virksomheter i landbruket gått sammen om #landbruksløftet.

Vi forventer at inntektene i jordbruket må løftes opp på samme nivå som resten av samfunnet.

Les mer om hva vi krever for at dette skal innfris på www.bondelaget.no

- Løft inntektene i landbruket nå, er fylkesleder Ole-Kristian Bergerud sitt klare budskap til stortingskandidatene i årets valgkamp. - Vi anbefaler at man i årets valg "gir sin stemme til maten". Derfor utfordret vi kandidater til stortinget fra Østfold til å svare på hva de vil med landbruket, og hvordan de vil løfte inntektene.

- I landbruket har vi langt lavere inntektsnivå enn andre grupper. Inntektene den enkelte bonde får fra gårdsdrifta, utgjør ikke bare denne personens inntekt, pensjon og feriepenger, men er grunnlaget for utvikling av egen gård, og starten for hele verdikjeden som henter råvarer fra landbruket.

- Den klare oppfordringen er at dere i neste stortingsperiode forplikter dere til at inntektene i jordbruket skal opp på samme nivå som gjennomsnittet for andre grupper i samfunnet.

Hør hva kandidatene lovet på vegne av sitt parti

1. kandidat Benedicte Lund fra Miljøpartiet De Grønne 

 

1. kandidat Ole André Myhrvold fra Senterpartiet 

 

1. kandidat Freddy André Øvstegård fra Sosialistisk Venstreparti 

 

3. kandidat Maren Hersleth Holsen fra Venstre 

 

2. kandidat Bjørnar Laabak fra Fremskrittspartiet 

 

1. kandidat Ingjerd Schou fra Høyre 

 

 

1. kandidat Jon Ivar Nygård fra Arbeiderpartiet 

 

2. kandidat Einar Kiserud fra Kristelig Folkeparti