Hurdalsplattformen som Ap og Sp la fram i dag, heter det at regjeringa vil legge fram en forpliktende og tidfestet plan for å tette inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet.

- Å heve bondens inntekt er det viktigste nå for å gi framtidstro i landbruket. Regjeringa har svart på dette behovet i næringa og det er vi glade for, sier Bjørn Gimming.

Bondelagsleder Bjørn Gimming. - Vi må tilbake til 1970-tallet forrige gang en regjering hadde like høye inntektsambisjoner for jordbruket. Med denne plattformen legges grunnlaget for en annen retning for matproduksjonen. Jeg tror det vil være et viktig signal til mange bønder når de vurderer sin framtid i næringa, sier Bjørn Gimming.

- Det avgjørende nå er å følge opp det nye inntektsmålet i de kommende jordbruksoppgjørene. Og det haster, vi forventer at arbeidet med planen starter raskt og at opptrappingen begynner allerede til våren, sier Gimming.

Steg i ny retning

I plattformen vil regjeringen styrke investeringsmidlene til landbruket, og etablere en investeringsordning som skal starte allerede i 2022.

- Vi har over tid etterlyst en investeringspakke for å få med oss små og mellomstore bruk i distriktene i en nødvendig omstilling. Inntekten må opp, men bidrag til omstilling er viktig. Det er derfor svært bra at regjeringa er konkrete på at dette skal komme allerede i tilleggsproposisjonen i november om statsbudsjett for 2022, mener Bjørn Gimming.

Regjeringen vil også legge fram en opptrappingsplan for trygg mat på norske ressurser og sette et mål for norsk selvforsyning på 50 prosent. I tillegg foreslås det grep for å sikre et mangfold av gårder.

- Vi er opptatt av å øke norskandelen i norsk mat og i handlekurven til folk, så dette er i tråd med hvordan Bondelaget vil utvikle landbruket og sørge for inntekt til bonden, sier Bjørn Gimming.

- Hurdalsplattformen er et godt utgangspunkt for et kommende samarbeid med den nye regjeringa. Nå blir det viktig å komme raskt i gang med arbeidet for å øke inntekten, og sørge for et landbruk som har mulighet til å ta i bruk ressursene der de ligger, understreker Bjørn Gimming.

Les om landbruk fra side 18 i Hurdalsplattformen.