– I samarbeid med Norsk Landbruksrådgivning har vi satt i gang et prosjekt som skal øke kunnskapen om bruk av gjødsel, biostimulanter og høstningsmetoder av rotgrønnsaker, sier Lindgjerdet.

Grønt Pakkeri Øst er en av de som har fått midler fra Bærekraftfondet øremerket til dette arbeidet.

Vil redusere importen

Grønt Pakkeri Øst, som er lokalisert i Rygg, jobber hovedsakelig med lagring og pakking av rotgrønnsaker. Daglig leder har erfart hvordan de med effektive lagringsmetoder har kunnet doble lagringstiden. 

– Ved å lagre grønnsaker med riktig og kontrollert temperatur, CO2-mengde og luftfuktighet, har vi forlenget lagringstiden fra fem-seks måneder til opptil ti måneder, forklarer Lindgjerdet, før han legger til: 

– Målet på sikt er å kunne tilby norske rotgrønnsaker året rundt. 

Ifølge Lindgjerdet vil det være gunstig både for produsenter og miljøet å kunne tilby norskproduserte grønnsaker gjennom alle sesonger.

– Hvis vi kan øke produksjonen, samt redusere svinnet og behovet for import, vil det gi økt inntjening. I tillegg er det bærekraftig å kunne produsere mer lokalt og effektivt, sier han.

Les hele saken på Gjensidige.no her

Nå er det klart for ny søknadsrunde.

I vårens søknadsrunde fikk 18 prosjekter tildelt 4,5 millioner kroner fra Norges Bondelag og Gjensidiges Bærekraftfond. I tillegg kan enkeltpersoner søke om støtte til individuelle tiltak og der er fristen fortløpende.

Bærekraftfondet støtter tiltak for styrket beredskap, redusert klimaavtrykk, redusert skadeomfang ved naturskade som for eksempel flom samt klimatilpasning og bedring av dyrevelferd.

Les mer om hva du kan søke til, og hvordan her

Neste søknadsfrist for kollektive tiltak og prosjekter som kommer flere bønder eller landbruksnæringa til gode er 15. oktober 2021. 

Les mer på bondelaget.no