Jordbruket og regjeringen er i dag enige om en foreløpig kompensasjon på 754 mill.kr. over budsjett for den ekstraordinære kostnadsveksten i jordbruket. Beløpet tilsvarer jordbrukets krav. Kravet er basert på kostnadsvekst på handelsgjødsel og bygningsvarer utover forutsetningene i årets jordbruksoppgjør, og er beregnet av Budsjettnemnda for jordbruket.

Se pressekonferansen HER

– Dette er et svært viktig resultat av forhandlingene. Vi har en kraftig kostnadsvekst som svekker bondens økonomi, som også påvirker vår evne til å produsere mat. Uten denne kompensasjonen ville inntekten til bonden sakket enda mer akterut, sier Bjørn Gimming. Økte kostnader har allerede spist opp forventet inntektsvekst som Stortinget vedtok i juni.

Tilleggsforhandlingene startet i august. Solberg-regjeringen tok ikke inn jordbrukets krav om at forhandlingene måtte omfatte også den unormalt høye kostnadsveksten på strøm.

– Vi løftet inn økningen i strømpriser på nytt da forhandlingene kom i gang igjen med ny regjering. Det var ikke mulig å få til, men vi har fått en avtale om at det skal vurderes særskilt til vårens jordbruksoppgjør. Det blir svært viktig.

Bjørn Gimming, leder Norges Bondelag

Den totale kostnadsveksten som påløper og ikke blir kompensert nå, inkludert stigende gjødselpriser, skal inngå i de økonomiske rammene for jordbruksoppgjøret 2022.

Regjeringen Støre skal i november legge fram sin tilleggsproposisjon om statsbudsjett for 2022. Kompensasjonsbeløpet til jordbruket vil være ett av endringsforslagene fra regjeringen.

– Det er mye som ligger fast i budsjettforslaget fra Solberg-regjeringen. Det er bra at den alvorlige situasjonen næringa er i, blir forstått og prioritert av den nye regjeringen. Det har stor betydning for bonden og for samfunnet, understreker Bjørn Gimming.

Kompensasjonen haster

Kompensasjonen blir utbetalt i februar 2022 som en del av den ordinære utbetalingen av produksjonstilskudd.

– Det har vært viktig for oss å få et resultat av disse forhandlingene slik at utbetalingen av kompensasjonen kan skje så raskt det er mulig. Utsettelsen av forhandlingene satte bonden i en vanskelig posisjon, nå er det bra at vi har fått en løsning og et viktig resultat for bonden, mener Bjørn Gimming.

Les sluttprotokollen HER