I høringssvaret er Østfold Bondelag opptatt av følgende:

  • at den todelte målsetninga må gjelde, også innenfor ulvesona
  • at ulvebestanden må holdes på Stortingets vedtatte bestandsmål
  • at det er individer og familiegrupper som forvolder skade som må tas ut, både ved lisensfelling og skadefelling
  • stående fellingstillatelse på rovdyr som har angrepet beitedyr og fortsatt befinner innenfor rovviltavvisende gjerde
  • at FKT-ramma er svært liten i forhold til behovet
  • at det må være storsamfunnet som må ta kostnadene ved oppsett og drift av rovviltavvisende gjerder
  • at man må revidere gjerdestandarden, for å senke kostnader ved oppsett og drift
  • at man ikke skal benytte RMP eller SMIL-midler til forebyggende tiltak. Dette er midler som forhandles over jordbruksavtalen, og som allerede er underfinansiert

Du finner hele høringssvaret i menyen til høyre for artikkelen.