Anne-Grethe Jarlset er født og oppvokst på gård med kornproduksjon i Kråkstad i Nordre Follo kommune, men bor i dag på Tomter i Indre Østfold. Hun har en bachelor i miljø og naturressurser fra NMBU (2015), organisasjonserfaring fra 4H og har vært vekstkontrollør for Felleskjøpet Agri. Etter utdannelsen har hun jobbet som regnskapskonsulent på Follo Regnskap SA, og har også tatt kurs i landbruksregnskap.

Vi ønsker Anne-Grethe hjertelig velkommen til oss i Østfold Bondelag.