På årsmøtet 10. juni i år ble Bjørn Gimming, fra Idd utenfor Halden, valgt som leder av Norges Bondelag. Gimming har vært nestleder i Bondelaget siden 2016, og har lang erfaring med Bondelagsarbeid på alle nivå. 

På gården sin driver han med korn, storfe og skog. 

Klikk deg inn på episoden og bli enda bedre kjent med Bjørn du også.