I en pressemelding skriver Mattilsynet at 21 veterinærer i ulike deler av landet har skrevet ut legemidler som inneholder virkestoffet kloramfenikol, som er blitt brukt på husdyr. Dette er et stoff som ofte finnes i legemidler som brukes til behandling av øyebetennelser hos mennesker og kjæledyr. For matproduserende husdyr er dette imidlertid forbudt.

Det er avgjørende for bonden at veterinærene er oppdatert på hvilke legemidler som er tillatt å bruke til matproduserende dyr.

Bodhild Fjelltveit, Norges Bondelag.

– Vi er opptatt av at det ikke skal komme mat på markedet der det er brukt ulovlige legemidler. Derfor er det avgjørende for bonden at veterinærene er oppdatert på hvilke legemidler som er tillatt å bruke til matproduserende dyr. Når man leier inn faglig hjelp må en kunne stole på at de tjenestene skal være trygge å bruke, sier sier Bodhild Fjelltveit, 2. nestleder i Norges Bondelag.

Feil i mange ledd

For bønder i norsk matproduksjon er et godt samarbeid med veterinær og Mattilsynet den viktigste ressursen til oppdatert fagkunnskap knyttet til medisinering av dyra. Når bonden oppdager sykdom, skal det søkes råd om behandling og medisinering hos veterinær. Hvis det medisinske rådet involverer legemidler er det veterinæren som har ansvaret for resepten som skrives ut til bonden. Alle rekvirenter av legemidler til dyr har videre en rapporteringsplikt til Mattilsynet. Mattilsynet kan dermed følge opp og kontrollere at legemiddelet er i tråd med regelverket.

Store kostnader for bonden

– Denne saken får store konsekvenser for de som er involverte. Det er derfor viktig at alle veterinærer og bønder slutter å bruke denne medisinen på matproduserende dyr, sier Fjelltveit.

Dyr som legemiddelet er brukt på, må avlives og destrueres, og det samme gjelder resten av besetningen dersom bonden ikke kan sannsynliggjøre hvilke dyr som har fått legemiddelet.

– Det å bli pålagt å avlive verdifulle dyr, i verste fall hele besetningen, vil føre til store belastninger og økonomiske tap for bonden, avslutter Fjelltveit.

Nå vil Norges Bondelag jobbe med å få oversikt over saken og konsekvensene.