I fjor lanserte vi kampanjen «Pant boksen!». Kampanjen har som formål å få slutt på søppel og drikkebokser som blir slengt i veikanten og havner i fôret.

Spesielt viktig i år

Hvert år mottar vi i Norges Bondelag henvendelser fra medlemmer, media og andre om drikkebokser og annet søppel som blir slengt i veikanten og til slutt ender opp i fôret og påfører dyr stor lidelse. Gjennom denne landsomfattende informasjonskampanjen ønsker vi nå å bevisstgjøre folk på hva som faktisk kan skje om de slenger boksen ut av bilen. Temaet er spesielt viktig i år siden mange planlegger sommerferie.

Kampanjeelementer

Kampanjen vil kombinere deling av plakater i sosiale medier med fysiske plakater som henges opp på rasteplasser og butikker over hele landet. I tillegg vil vi jobbe med å løfte fram bøndenes egne historier og på den måten skape blest om kampanjen i media gjennom sommeren.

Plakat til sosiale medier: bokmål og nynorsk

Plakat A4 størrelse: bokmål og nynorsk

Plakat A3 størrelse: bokmål og nynorsk