Regjeringen ga i dag tilbakemelding om at det etter Stortingsvalget er vanskelig å gå videre med tilleggsforhandlingene om kompensasjon for bondens kostnadsøkninger. Forhandlingene blir utsatt til ny regjering er på plass.

– Fra jordbrukets side har vi lagt til rette for at forhandlingene kunne bli avsluttet så tidlig som mulig. Regjeringen Solberg starter forhandlinger, skyver så fra seg ansvaret, og setter bøndene i en alvorlig situasjon. Det er jeg skuffa over, det følger dessverre opp en manglende satsing på landbruket næringa har opplevd disse årene, sier leder i Norges Bondelag Bjørn Gimming.

– Mens Solberg-regjeringa trår vannet, fortsetter bondens kostnader å øke. Tilleggsforhandlingene må starte opp så raskt det er mulig etter at ny regjering tiltrer. Det haster for å sikre kompensasjon til bonden raskt, sier Gimming.

 

Bondelagsleder Bjørn Gimming mener Solbergregjeringa skyver fra seg ansvaret.

Stor usikkerhet

Tilleggsforhandlingene som er satt i gang omhandler kostnadsvekst på gjødsel og byggevarer, og bygger på et felles tallgrunnlag fra Budsjettnemnda for jordbruket.

I august ble det presisert at den ekstraordinære kostnadsveksten på elektrisk kraft, skal tas opp senere. Daværende informasjon ga ikke et tilstrekkelig grunnlag for vurdering av kostnadsveksten.

– Bare siden jordbruket ba om tilleggsforhandlinger i juli, og fikk aksept for det, har kostnadene fortsatt å øke betydelig. Uforutsigbarheten for bonden som skal gjøre sine innkjøp for neste års produksjon, er stor. Det kan foreligge ny informasjon om kostnadsveksten som må hensyntas når forhandlingene blir gjenopptatt, understreker Bjørn Gimming.

– Vi vet allerede at inntektsveksten som Stortinget la til grunn i sitt vedtak før sommeren, er spist opp av kraftig økte kostnader, avslutter Bjørn Gimming.

Kostnadsveksten, inkludert elektrisk kraft, omfatter alle bønder og produksjoner. Det haster derfor med en avklaring om kompensasjon.

Det er ikke kjent når ny regjering tiltrer, det er tidligst mulig etter at avtroppende regjering legger fram sitt forslag til statsbudsjett 12. oktober.

 

Tidslinje