Det var viktig for oss å være tidlig ute gitt den alvorlige situasjonen landbruket nå er i. Vi trenger å løfte bondens inntekt betydelig for å sikre framtidas bonde og landbruk. 

Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Vi har ambisjoner om et landbruk som bruker mer norske ressurser, som gjør det mulig å drive enten gården er liten eller stor, og hvor vi skaper verdier for samfunnet også utover maten vi produserer. Rammene for dette landbruket er vi med på å legge nå, sier Bjørn Gimming.

Innspillene tar utgangspunkt i årsmøtevedtaket i juni som slo fast fem krav til kommende regjering. Det handler om inntekt på nivå med andregrupper, økte investeringsmidler, bedre importvern, at bonden sikres sin rettmessige andel av verdikjeden for mat og støtte til klimatiltak.

I tillegg lanserte et samlet landbruk Landbruksløftet i sommer. Nærmere 40 aktører, organisasjoner og bedrifter gikk sammen og krevde et felles inntektsløft for bonden. Det sier noe om alvoret i situasjonen. 

– Nå er det tid for en ny retning for landbruket. Nøkkelen for å opprettholde landbruket og sikre rekrutteringen framover er inntekt, og de neste årene blir avgjørende.

– Det landbruket vi kjenner er bygget på ordninger som gjør det mulig å ha et landbruk over hele landet. Dette grunnlaget må utvikles videre, det kan bli enklere med det nye stortingsflertallet. I flere av innspillene gjør vi det, enten det dreier seg om markedsordninger, importvernet eller eiendomsregelverket, sier Bjørn Gimming.

Politikerne må levere på løftene som er gitt i valgkampen. Bondelaget krever også en landbrukspakke på plass i høst, og at en forpliktende opptrappingsplan blir en del av kommende regjeringsplattform.

HER KAN DU LESE HELE INNSPILLSDOKUMENTET.

15 områder for framtidas landbruk

Innspillene til den nye regjeringsplattformen er fordelt over 15 punkter, med fokus på ulike temaer. 

 • Framtidas bonde trenger økte inntekter og investeringsmidler
 • Vi vil opprettholde et landbruk i hele landet
 • Økt sjølforsyning for god beredskap
 • Landbrukets klimajobb er viktig for samfunnet
 • Styrke importvernet
 • Styrke bondens posisjon i verdikjeden for mat
 • Markeds- og produksjonsregulering som forutsetning for landbruk i hele landet
 • Mattrygghet i særklasse
 • God dyrevelferd - et fortrinn for norsk landbruk
 • Ta vare på matjorda
 • En aktiv rovdyrpolitikk
 • Eiendomspolitikk for den sjøleiende bonden
 • Areal- og ressursbruk 
 • Styrke landbruket som kompetansenæring