- Bjørn Gimming har kvalifikasjoner som gjør ham godt skikket til å lede organisasjonen i en krevende tid, sa Anne Kristine Rossebø i forbindelse med at valgkomiteen la fram forslag til nytt styre i Norges Bondelag. - Han er svært godt kjent med Norges Bondelag gjennom mange års arbeid i ulike verv på alle nivå, og med god kjennskap til jordbruksforhandlingene. Bjørn er analytisk, grundig og dyktig i det politiske arbeidet, og har et stort nettverk. Etter et mangeårig arbeid med klima og miljø, har Bjørn god erfaring på fagområder som er særdeles viktige for norsk landbruk framover.

Vi gratulerer Bjørn Gimming med valgresultatet

Gimming har også hatt ansvar for bondelaget sitt internasjonale arbeid i flere år og har gjennom det ervervet viktig kunnskap. – Bjørn Gimming vil, sammen med et kompetent styre, arbeide målrettet for bondens inntekt og norsk matproduksjon, understreket Rossebø.

Bjørn Gimming er bonde på Idd i Østfold der han driver med korn, storfe og skog. Han er gift og har to barn. Gimming har vært engasjert i lokallagsarbeid i Idd bondelag, vært fylkesleder i Østfold Bondelag, styremedlem i Norges Bondelag og har vært 1. nestleder siden 2016. 

 

Gjenvalg 

Vi kan også med glede meddele at Ragnhild Duserud fra Eidsberg i Indre Østfold har fått fornyet tillit som 3. vara til styret i Norges Bondelag.