Klimakalkulatoren er et digitalt verktøy som gir bonden oversikt over klimagassutslipp. Ut fra dette kan bonden kartlegge muligheter for reduksjon av klimagassutslipp og karbonbinding på gården sin. Målet er at flest mulig tar denne i bruk, slik at vi sammen kan gjøre norsk matproduksjon mer klimavennlig.

 

Vi ønsker alle bønder velkommen til et digitalt introduksjonskurs i landbrukets klimaarbeid og klimakalkulatoren.

Du trenger PC og hodetelefoner/øreplugger for å delta. Påkoblingslenke til kurset sendes pr epost i forkant. Ta kontakt hvis du har spørsmål om dette.

Kurset er gratis, men krever påmelding innen 29. november. Klikk her for å melde deg på!

 

På kurset får du en innføring i:

  • Landbrukets klimaplan, hvorfor vi trenger en klimakalkulator og hva den gir oss av informasjon v/ Trude Hegle, Østfold Bondelag
  • Introduksjon til klimakalkulatoren. Hvordan komme i gang og bruke kalkulatoren? Klimarådgiving på gårdsnivå v/ Inga Holt, Norsk Landbruksrådgiving
  • Hvilke virkemidler finnes? v/ Marit Ness Kjeve, Indre Østfold kommune

Les om landbrukets klimakalkulator her.