Nyheter

Landbruksting med Landbruks- og matminister Trygve Magnus Slagsvold Vedum

Mandag 3. desember arrangeres det landbruksting på Prøysenhuset på Rudshøgda i Ringsaker. Landbruks- og matministeren tar for seg Regjeringens korn- og kraftforpolitikk, konsekvenser for korn- og husdyrprodusenten.

Aktuelle saker fra landbrukssamvirke

På ledermøtet i Oppland Bondelag var en av postene på programmet orientering om aktuelle saker fra noen av samvirkeorganisasjonene. Vi hadde invitert Tine, Nortura og Felleskjøpet til å orientere.

Produksjonsformer

På ledermøtet i Oppland Bondelag var en av postene på programmet en gjennomgang av forskjellige driftsformer. Det er alltid interessant å se hvordan andre driver for å få inspirasjon og tips til egen produksjon.

Åpent møte med landbruks- og matministeren

Bondelagene, Bonde- og småbrukarlagene og Landbrukskontoret i Lillehammerregionen arrangerer åpent møte med landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum mandag 26. november.

Eidsiva Nett AS tvinger landbruket over på mer dieselbruk

Midt i planleggingsfasen av store kraftverksutbygginger sender Eidsiva Nett AS ut varsel om økning i årlig nettleie i mange-millionklassen for landbruket i Hedmark. Dette kan presse frem overgang til mer bruk av dieselaggregater for mange av bøndene.

Bestandsmålet er nådd – Hedmark Bondelag krever uttak av ulvekull utenfor ulvesona

Ifølge Rovdata tyder alt på at det er minst 3 ulvekull som har fast tilhold i Norge. Dermed er Stortingets fastsatte bestandsmål for ulv i Norge nådd. Det ble født 3 ulvekull i fjor i helnorsk revir, og det er påvist i hvert fall 2 nye ulvekull i Hedmark i år – et i Slettås og et i Julussa-reviret. Den foreløpige rapporten konkluderer med at det er stor sannsynlighet for at det er yngling i Aurskogreviret og Kynnareviret også. Det er i tillegg en viss mulighet for yngling i Elverum, nord for Trysilveien.

Politikernes partiprogram - jobben gjøres nå

Vet egentlig politikerne hva som står i deres eget partiprogram? spurte 2. nestleder Brita Skallerud da hun møtte tillitsvalgte i Oppland Bondelag til ledermøte på Skeikampen.

Ledermøtet i Hedmark Bondelag

Lokallagslederne i Hedmark Bondelag var før helga samlet i Trysil til sitt årlige ledermøte. Norsk matproduksjon, matmangfold og rovdyr var viktige temaer som ble debattert.

Informasjonsmøte om bier og honningproduksjon

Jordbruksprosjektet Sør Østerdal ønsker å invitere interesserte personer til et informasjonsmøte om honningproduksjon. Innlederen denne kvelden er Stig Rune Sagberg fylkeskontakt Hedmark fra Honningcentralen, og birøkter på heltid. Møt opp mandag den 26. november kl. 19:30 på Engerdal Voksenopplæringssenter.

Ledermøte i Oppland Bondelag

Neste uke samles ca 70 tillitsvalgte fra Oppland Bondelag til ledermøte på Skeikampen.

Endret nettleietariff kan få store følger for matproduksjon

I oktober 2012 sendte Eidsiva Nett AS brev til sine kunder, deriblant jordvanningslag i Hedemark og Oppland, med beskjed om at tariffer for vatningsanlegg og korntørker og anlegg med begrenset vinteruttak opphører fra 01.01.2013. Hedmark og Oppland Bondelag har nå bedt om et møte med Eidsiva Nett AS for å drøfte situasjonen den 22.november.

Stor tro på landbruket i Snertingdal

Fylkesstyret dro på rundtur blant medlemmer i Snertingdal Bondelag, og her fikk vi se investeringslyst og tro på landbruket.

Rekruttering i landbruket - avhenger av lønnsomhet og kompetanse

Stortingsrepresentant Anne Tingelstad Wøien fra Sp var klar i talen under RULL-seminaret i går. Lønnsomhet og kompetanse er de viktigste faktorene som må på plass for å sikre rekruttering til næringa.

Guro Breck er ansatt som rådgiver i Hedmark Bondelag

1.februar 2013 starter Guro Breck (39) som rådgiver i Hedmark Bondelag. Hun er i dag nyhetsredaktør i Østlendingen og bosatt i Elverum. Guro er utdannet journalist fra Høgskolen i Volda og har tidligere jobbet i Hamar Arbeiderblad før hun ble ansatt i Østlendingen. I Østlendingen har hun også jobbet som nyhetsleder og journalist.

Kurs i praktisk HMS-arbeid 19.november

Landbrukets HMS-tjeneste arrangerer kurs i Elverum om praktisk HMS-arbeid. Det er fortsatt plasser igjen. Påmeldingsfrist er 15.november.

Temamøte om landbruksutdanning

Mandag 29. oktober inviterte GULL (Gjøvikregionens Utviklingsforum for Levende Landbruk) til temamøte om framtidas landbruksutdanning. Møtet ble holdt på Valle videregående og Landbruksminister Trygve S Vedum var en av innlederne.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere