I brevet som Eidsiva nett AS har sendt ut begrunner de endringene med at tilsyn fra NVE har avdekket at disse spesialtariffene ikke ”bygger på relevante nettforhold som ikke allerede er tatt hensyn til i den ordinære tariffindelingen”. Beregninger  viser at omleggingen vil få veldig store økonomiske konsekvenser for vanningslagene i Eidsivas nedslagsfelt, (Hedmark og Oppland).  Omleggingen vil også påvirke kostnader til strømbaserte korntørker. Vestfold Bondelag er også kontaktet av veksthusnæringa som er bekymret for hvordan dette kommer til å slå ut for deres bransje.