Møtet er mandag 26.november kl. 19.00 på Norsk vegmuseum, Hunderfossen.

Tema for møtet er framtida for landbruket i Lillehammer-regionen. Trygve Slagsvold Vedum vil holde hovedinnlegget. I tillegg blir det innlegg blant annet ved leder i Gausdal Bondelag Anders Hole Fyksen og en paneldebatt med lokale politikere fra blant annet Høyre, Frp og Arbeiderpartiet.

Program

 • Kaffe og biteti før møtestart
 • Velkomst og innledning v/regionrådsleder og ordfører i Gausdal, Hans Oddvar Høistad
 • Framtida for landbruket i Lillehammer-regionen v/Landbruks- og matminister, Trygve Slagsvold Vedum
 • Mulighetene som ung og mellomstor melkeprodusent v/gardbruker og leder i Gausdal Bondelag, Anders Hole Fyksen
 • Status og framtidsutsikter for bønder i Lillehammer-regionen v/regnskapsfører og rådgiver, Svein Løken
 • Bynært landbruk – Jordvern og utfordringer v/varaordfører i Lillehammer, Per Prestrud
 • Pause med beinstrekk
 • Paneldebatt med spørsmål fra salen og meningsutveksling med salen
Paneldeltakere:
 • Trygve Slagsvold Vedum
 • Hans Olav Sundfør
 • Harald Eivind Bakke
 • Hans Oddvar Høistad
 • Svein Løken
Møteleder: Ordfører i Lillehammer, Espen Granberg Johnsen

Velkommen!

Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum