Nyheter

Einar Myki er forslått gjenvalgt som leder i Hedmark Bondelag

Valgkomiteen i Hedmark Bondelag har enstemmig innstilt på å fremme Einar Myki fra Løten som leder også neste år. Erling Aas-Eng fra Tolga er foreslått som ny kandidat inn i fylkesstyret.

Utlufting og oppklaring på Bondelagsmøte i Gausdal

Det ble trangt om plassen i kommunestyresalen i Gausdal da bondelagene i Lillehammer-regionen inviterte til åpent møte om landbruksmeldinga, jordbruksforhandlingene og markedssituasjonen for mjølk og kjøtt torsdag 23. februar.

Innspill til jordbruksforhandlingene 2012

Hedmark Bondelag har hatt møte med ulike organisasjoner i landbruet, regionmøter og bedt lokallagene komme med innspill. Innspillene vil bli behandlet i styremøte 6.mars, og vil danne grunnlaget for Hedmark Bondelags innspill til jordbruksforhandlingene.

Vellykket eierskifte og unge bønder kurs

17 og 18 februar arrangerte Oppland Bondelag og prosjektet Kurs for Nye bønder i valdres kurs. Denne helga var det kurs for unge bønder og eierskiftekurs som sto på programmet.

Fremtidslandbruket - åpent møte i Gausdal i kveld

Bondelagene i Lillehammer-regionen inviterer i kveld til åpent møte om Landbruks- og matmeldinga, jordbruksforhandlingene og markedssituasjonen for mjølk og kjøtt. Leder i Norges Bondelag, Nils Bjørke, innleder.

Oversikt over planlagte kurs i praktisk HMS-arbeid 2012

Det arrangeres 12 timers grunnleggende kurs i helse-, miljø og sikkerhet (HMS). Kurset er skreddersydd for gårdbrukeren og andre som jobber med praktisk landbruk. Kurset tilfredsstiller kravet i arbeidsmiljøloven til opplæring av ledere.

Landbruksrådet i Hedmark i møte på Stortinget

Torsdag 26. februar var representanter for Hedmark Fylkeskommunens landbruksråd på Stortinget for å gi innspill til bl.a. landbruksmeldinga. Der møtte de Arbeiderpartiets representanter i Næringskomiteen, og 3 fra Hedmarksbenken.

Partene i Hedmarksplattformen trår sammen igjen!

Hedmarksplattformen bestående av 8 organisasjoner tilknyttet jordbruk, skogbruk, jakt og fiske i Hedmark utformet Hedmarksplattformen i 2010 og var en viktig premissgiver for rovviltforliket i Stortinget sommeren 2011.

Vi jobber for å dempe dagligvarekjedenes økte makt over norsk matproduksjon

Styret i Oppland Bondelag vedtok i desember å flytte årsmøtet for 2012 fra Quality Hotel & Resort Hafjell til Thon Hotel Skeikampen. Med dette ønsket vi å markere overfor Choice-ledelsen misnøye med det vi mener er maktmisbruk fra matvarekjedene, og det er ikke ment som en skvising av Q-meieriet og Q-produsentene, sier leder i Oppland Bondelag Trond Ellingsbø.

Voksne i kø for å bli agronomer

Det har vært stor interesse og oppslutning om den nye agronomutdanning for voksne i Oppland. Nå er det klart at det blir tilbudt oppstart for en ny gruppe høsten 2012. Dette er svært gledelig i forhold til på behovet for kompetanse for yrkesutøvere i landbruket.

Regional plan for klima og energi i Oppland

Oppland Fylkeskommune arbeider i disse dager med en revisjon av regional plan for klima og energi. Landbruket er viktige i klima arbeidet og Oppland Bondelag ønsker å være med på arbeidet.

Oppland Bondelag vil ha flere engasjerte damer på banen

Oppland Bondelag skal gjøres til en enda bedre arena for gode diskusjoner. Skal vi få til dette, trenger vi å få med flere engasjerte medlemmer, og ikke minst flere engasjerte damer, mener leder Trond Ellingsbø og styremedlem Hanne Bergesen.

Store interesse for Valdresbonden om 20 år

Det var nesten fullt i auditoriet på Valdres videregåande skule den 9. februar da bondelagene i Valdres inviterte til åpnet møte om Valdresbonden om 20 år. Over 100 personer møtte og det ble et aktivt og positivt møte.

Fylkesrådets innspill til jordbruksforhandlingene 2012

6.februar vedtok fylkesrådet innspill til jordbruksforhandlinene.

Foran jordbruksforhandlingene i Oppland Bondelag

Lokallagene i Oppland Bondelag jobber nå med uttalelse foran jordbruksforhandlingene. Frist for innsending til fylkeslaget er 17. februar.

Dagsseminarer i kurset Miljø, klima og teknologi - åpne kurs

Høgskolen i Hedmark, Blæstad arrangerer kurs i Miljø, klima og teknologi i perioden fram mot påske.

Valdresbonden om 20 år

Stort møte om landbruket i Valdres på Valdres vidaregåande skule, Auditoriet, torsdag 9. februar kl 19.30 Tema: Produksjon, videreforedling, markedsføring, salg og distribusjon av landbruksvarer fra Valdres.

Bonden som oppdragsgiver og arbeidsleder

Landbrukstjenester Hedemarken SA arangerer i samarbeid med Hedmarken Landbrukskontor, Hedmark Bondelag og Hedmarken Regnskap AS et møte om framtidas utfordringer for rekruttering, kompetanse og arbeidsvilkår for arbeidsgivere og ansatte i landbruket.

Reportasje i Østlendingen fra debattmøte på Skaslien 26. januar.

Vedlagt følger reportasje fra Østlendingen.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere