Nyheter

Bøndenes krav angår oss alle skriver HA på lederplass

Faglagene har overlevert sine krav til jordbruksforhandlingene og 7.mai kommer statens tilbud. Hamar Arbeiderblad skriver på lederplass at Bøndenes krav angår alle.

Jordbruksoppgjører 2012: Fylkesrådet ønsker et oppgjør for framtidstroen i Hedmarks landbruksnæring

Fylkesrådet i Hedmark har gitt innspill til jordbruksoppgjøret 2012. De fokuserer på viktigheten av å sikre matforsyningen. Fylkesrådet påpeker at jordbruksforhandlingene må sikre landbruket et tollvern som sikrer stabilitet og forutsigbarhet over tid. Fylkesrådet mener også at gode inntektsmuligheter er avgjørende for hvordan landbruksnæringen ser an framtida, og at det er viktig å skape en inntektsvekst som holder tritt med landets øvrige befolkning.

Matproduksjon må lønne seg

Kravet vi har overlevert Staten i dag, kan gjøre oss i stand til å levere det Regjeringen ønsker i Landbruks- og matmeldinga, sier styreleder i Oppland Bondelag Trond Ellingsbø i forbindelse med overlevering av jordbrukets krav "fra ord til handling" i dag.

Krav til regjeringen om satsing på økt matproduksjon

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag levert sitt krav foran årets jordbruksoppgjør til staten. Det er viktig at det nå settes inn virkemidler for at Norge skal kunne produsere mer av den maten vi trenger, sier leder i Hedmark Bondelag Einar Myki.

Dugurd for jordvern og matproduksjon på Toten

Østre Toten Bondelag inviterte seg sjøl til formannsskapet for å sette fokus på jordvern og matproduksjon.

Opprop for økt matproduksjon

Stoltenberg og resten av regjeringen trenger å se at det er mange som ønsker et levedyktig landbruk i Norge. Jeg har et varmt hjerte for landbruket og ønsker trygg norsk mat også i framtida. Støtt oppropet for økt matproduksjon du også!

Trygghet og Helse i Landbruket

Landbrukets HMS tjeneste i samarbeid med Norges Bondelag, Norsk Bonde og Småbrukarlag, Tine, Nortura, Skogeigerlagene med flere kjører nå i gang en kampanje for å forbedre statusen på helse miljø og sikkerhetssituasjonen i landbruket.

Hedmark Bondelag leter etter Askeladder

Norges Bondelag og Landkreditt vil hjelpe gründerungdom på bygda. – Grip muligheten til å få en ekstra dytt! Det er viktig at det satses på gründervirksomhet på bygda, sier tidligere Askeladdvinner Simen Staalnache i Moods of Norway. Fristen for å søke til årets Askeladdpris er 7.mai.

NM i skogbruk på Jønsberg landbruksskole

Over 100 deltakere fra hele landet vil i 2 dager konkurrere om å bli best i skogbruk. Eskil Rønningsbakken vil holde foredrag på onsdag kveld. Alle 9.klassingene i området er invitert til dager med fart og spenning. Arrangementet er en viktig satsing for å profilere grønn utdannelse.

Landbrukspolitikk, fjøslukt og god mat

Øyer-Tretten Bondelag inviterte politikere og skoleelever på fjøsbesøk i forrige uke. Det ble kjærlighet ved første blikk mellom tobeinte og firbeinte.

Våronnmøte på Toten

Bondelagene på Østre Toten arrangerte bondepub i påvente av startskuddet for våronna.

Påskeaksjon i Rena sentrum

Åmot Bondelag og Åmot Bygdekvinnelag markerte seg i Rena sentrum med servering av eggedosis, stand med utdeling av ulike egg, informasjon og John Deere-traktor. Ordfører Espen Kristiansen støttet bøndene i at norsk produsert mat er viktig.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere