Nyheter

Fagsamling om fornyet bruk av ledige landbruksbygninger

Fylkesmannen i Hedmark og Oppland i samarbeid med Mjøsmuseet inviterer til en fagsamling om fornyet bruk av ledige landbruksbygninger 31. oktober. Samlingen er en del av prosjektet med samme navn, og ett av målene med samlingen er å undersøke om det er interesse for å etablere et nettverk for de som arbeider med og har interesse for fornyet bruk av eldre landbruksbygg i innlandsfylkene. Mye av programmet for dagen er satt av til besøk på tre garder med bygninger der fornyet bruk i aktiv landbruksvirksomhet er gjennomført eller under vurdering. Samlingen begynner og avsluttes på Peder Balke-senteret ved Kapp. Deltaking er gratis.

Beiterett i Høyesterett

I dag starter Høyesteretts behandling av anken fra Eli Dørum og Kåre Kleiva om beiterett.

Rause kvinner i landbruket

Dere har sjøl ansvar for å ta makt, men husk å være raus, sa Benja Stig Fagerland til Opplandskvinnene i helga. Resten av seminaret vitnet om at det har vi skjønt. Foredragsholderne inviterte raust til en reise i deres liv, virksomhet og vanskelige valg.

Liv og røre når bøndene inntar byen.....

Det ble liv og røre i Hamar sentrum, da" bøndene" inntok byen lørdag formiddag. Saueklipping, motorsag og swing. Traktorkjøring, fuglekassesnekring og landbrukspolitikk. Og sist, men ikke minst, det flotte utvalget av lokale landbruksprodukter!!

Bønder til torgs i Hamar

22.september kl 10.00-14.00 samles bøndene på Triangelen i Hamar. Møt de som produserer maten din, tilbyr gårdsopplevelser og lager liv på bygda. Her blir det mye som skjer. Det blir bla salg av lokale spesialiteter, konkurranser, fuglekassesnekring, tråketraktorer, dyr, grilling, dans, motorsagoppvisning og mye mer. Er du interessert i en landbruksutdannelse - møt Jønsberg vgs og Høgskolen i Hedmark, avd Blæstad. Håkon Marius Kvæken vil være speaker for dagen.

Margrete Nøkleby er ansatt som ny organisasjonssjef i Hedmark Bondelag

Hun overtar stillingen etter Ludvig Bjerke-Narud fra 1. januar 2013.

Styrking av tollvernet er en seier for norsk matproduksjon!

Importvernet er en bærebjelke for norsk jordbruk og matindustri. En styrking av importvernet innenfor gjeldende WTO-avtale, vil bidra til å sikre norsk næringsliv, matvaresikkerheten, kulturlandskapet og infrastrukturen i distrikts-Norge. Einar Myki i Hedmark Bondelag er godt fornøyd med at Regjeringa styrker tollvernet for en del jordbruksprodukter som lammekjøtt, faste oster og fileter av storfe.

Fagdag brannvern

Fredag den 9. november kl 11 – 14 arrangeres fagdag med fokus på brannvvern i Hernes i Elverum. Tema blir forebyggende brannvern, vernerunde og slokkeøvelse.

Høy verdiskaping i Opplandslandbruket

Landbruket gir grunnlag for nær 12.000 arbeidsplasser i Oppland, viser en fersk rapport om verdiskapingen i Opplandslandbruket.

Tollvern er viktig for både matproduksjonen og foredlingen i Innlandet.

En ny rapport fra Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning viser at landbruket er viktig for verdiskaping og sysselsetting i Hedmark. Selve produksjonen av mat bidrar til over 4000 årsverk. Tar en med ringvirkningene av jordbruksproduksjonen som bla foredlingsindustri, tilleggsnæringer, eksportrettet maskinindustri og offentlig sektor er det beregnet at sysselsettingseffekten er nesten 9300. For landbruket som helhet dvs jordbruk og skogbruk med ringvirkningseffekt er sysselsettingen på nesten 14 000 årsverk.

Kulturlandskapskonferanse i Lom

Ca 100 deltakere var samlet til kulturlandskapskonferanse i Lom den 4. og 5. september. Ett budskap var klart på konferansen: Uten bønder som bor og driver landbruk i kulturlandskapet, klarer vi ikke å ta vare på det.

Høgskolekurs skreddersydd for landbruket i Oppland

I høst- og vårsemesteret tilbys flere spennende modulkurs innen jordbruksfag på Blæstad; Traktorteknikk, Bonden som bedriftsleder, HMS ved bruk av landbruksmaskiner og Grashøstimngsteknikk.

Nytt fjøs på Storsteingen; - En viktig satsing for en region der landbruket står for over 20% av verdiskapingen

Torsdag formiddag ble mjølkekua loset gjennom roboten i det nye mjølkefjøset på Storsteigen VGS. - En merkedag for både skolen og hele landbruket i regionen, og som bør kunne gi Storsteigen-miljøet mange nye muligheter i årene framover, sa fylkesråd Aasa Gjestvang, som sjøl fikk med seg første mjølkinga i nyfjøset.

Tegnekonkurranse for barnehager

Lørdag 22. september kl 10.00-14.00 fylles Triangelparken (midt i gågata) i Hamar av mat, dyr, aktiviteter for barn og en matprat for voksne. Det er landbruket i Innlandet som står bak arrangementet. På arrangementet ønsker vi også en utstilling av barnehagekunst med norsk landbruk som tema. I den forbindelse utlyser vi en konkurranse for barnehagene i området rundt Hamar.

Valgkomitearbeid i lokallagene

Fylkesstyret har vedtatt å sette ekstra fokus på valgkomitearbeid i lokallagene i høst. Oppland Bondelag skal arrangere valgkomitekurs i flere regioner nå i september.

Bondelagets skattekurs

Bondelagets skattekurs holdes 16.-17. oktober. Temadagen er 15. oktober. Årest kurs holdes på Radisson Blu Resort Beitostølen.

Modulkurs innen landbruksfag - Blæstad

Høgskolen i Hedmark tilbyr ulike modulkurs innen landbruk i høst. Alle kursene er på 5 studiepoeng, starter med en samling og forutsetter at studentene jobber hjemmefra med sitt pensum. Kursene avsluttes med en hjemmeeksamen som skal sendes inn på e-post til skolen. Kursene går nesten uten overlapping, og det er mulig å ta alle fem kursene etter hverandre.

Ønsker bilder fra alle lokallag

For mye matjord bygges ned eller gror igjen. Bondelaget ønsker å dokumentere dette med bilder fra hele landet.

Kvinner i landbruket

Kvinner i landbruket har vel så mange muligheter som menn, men dere må tørre å gripe dem, sier Benja Stig Fagerland. Hun skal inspirere Opplandskvinnene senere i september, og hun kommer allerede her med noen tips.

Flommen i 2011 - hva kan vi lære?

Oppland Bondelag har fått mange tilbakemeldinger fra medlemmer og deltatt på en del møter etter flommen i Gudbrandsdalen i 2011. Erfaringene er nå samlet i en uttalelse som er sendt Norges Bondelag.

Vil du delta på torgdag i Åmot?

Åmot Bondelag og Åmot Bygdekvinnelag inviterer med dette alle som driver med mat – enten produksjon, innsamling, jakt, fiske, matlaging/servering eller baking – til å delta på en samlet torgdag den 20.oktober der det vises fram matmangfoldet og matens vei fra jord til bord i Åmot. Dette vil finne sted på kulturdagene i Åmot, som har tema lokal mat, og har fått overskriften ”Fra jord til bord”.

Landbruket er viktig for Hedmark

I følge en ny rapport om verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Hedmark betyr jordbruket og skogbruket mye for Hedmark. Det har skjedd en stor produktivitetsøkning de senere årene og verdiskapningen i jordbruket i Hedmark har økt med over 12 % fra 2005 til 2010.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere