Nyheter

Stort oppmøte på skattekurs i Hedmark

Bondelaget arrangerer i år skattekurs for alle samarbeidende regnskapsførere i Hedmark. Kurset arrangeres i Trysil, og over 120 regnskapsførere deltar. Forelesere på kurset er advokat Anders Bjørnsen og avdelingssjef Arnstein Tveito fra Norges Bondelag og underdirektør Håvard Bjørgen fra Skatteetaten.

Bondelaget vil ha nytt erstatningsvern for rovdyrrammede

Storsamfunnet må bære de økonomiske kostnadene ved statens rovdyrpolitikk. Det mener Norges Bondelag og foreslår at det blir utarbeidet en ny erstatningsbestemmelse i naturmangfoldloven.

Landbruket presenterer seg på Rakfiskfestivalen

Faglagene i Valdres presenterer seg og informerer om landbruket under årets Rakfiskfestival. Sammen med Gjensidige inviterer de til informasjon og lett underholdning i Gjensidigegården den 2. og 3. november.

Invitasjon til foredragskveld ”Mat i et samfunnsperspektiv”

Høgskolen i Hedmark og Åmodt Bondelag setter fokus på matvareberedskap, matmakt og verdiskaping i landbruket torsdag 25.oktober kl 17.30 -21.00. Foredragene vil finne sted på Høgskolen i Hedmark, Rena.

Viktige fagdager i brannvern

Fagprogram alle dager er: Forebyggende brannvern, vernerunde i driftsbygning og slokkeøvelse med pulverapparater. Alle dagene har oppmøte kl 11 og varer ca 3 timer. Påmeldingsfrist er min. 4 dager før fagdagen. Fagdagene er finansiert av Gjensidigestiftelsen og er en del av Landbrukets HMS kampanje. Landbrukets HMS tjeneste er arrangør i samarbeid med Midt Hedmark Brann- og Redningsvesen. Ta med familien og naboen og meld deg på en viktig fagdag i landbruket!!

Mat - en menneskerett

I dag markeres FNs matvaredag. Dette er derfor en god dag for politikere å snu trenden med nedbygging av matjord. Det skal ikke lønne seg å bygge ned god matjord framfor å bygge på uproduktiv mark, noe det er rikelig av, sier leder i Oppland Bondelag, Trond Ellingsbø.

Hedmark Bondelag aksepterer Ulveutvalgets konklusjoner - utfordringen blir om forvaltningen følger opp i praksis

Utvalget har gjort en solid jobb som vi håper vil bidra til å redusere konfliktene mellom lokalbefolkning, beitenæring og ulv, sier Einar Myki - leder i Hedmark Bondelag. Fylkeslaget synes det er positivt at ulvesona reduseres, at det skal bli tillatt med felling uten søknad utenfor sona og innføring av kompensasjonsordninger for kommuner med ulverevir – sjøl om vi er i mot ulv i norsk fauna. Hovedpoenger vil bli om forvaltningen følger opp i praksis, sier Myki

Økt verdiskaping i landbruket – Hvordan etablere lønnsom tilleggsnæring i landbruket?

Det vil bli arrangert et etablererkurs for landbruket. Informasjonsmøte om dette vil finne sted på Tynset 18. oktober kl. 19.30. Det blir innlegg av assisterende landbruksdirektør Joar Brukvangen, FM, og Ingulf Galåen fra Galåvolden/Rørosmat, i tillegg til at Harald Granrud fra VINN orienterer om kurstilbudet. På møtet blir det muligheter for å melde seg interessert i kurset.

Høyesterett forkastet anke om beiterett

Høyesterett har forkastet anken fra Eli Dørum og Kåre Kleiva om erstatning for rovdyrtap.

Importvernet er viktig for oss alle

Skal vi i det hele tatt produsere noe i dette landet, spurte fylkesleder Trond Ellingsbø under sitt besøk på LOs fylkeskonferanse på Lillehammer i dag. Han holdt innlegg om importvern og toll.

Årsmøter i lokallagene

Det er igjen tid for årsmøter i lokallagene. Første årsmøte starter 16. oktober.

Rot og tull i rovdyrforvaltninga

- Rot og tull i rovdyrforvaltninga, tordner Nils T. Bjørke, leder i Norges Bondelag etter at MD har stanset ulvejakta.

Viktig arbeid gjøres i valgkomiteene nå

Valgkomiteene i lokallagene rundt om i fylket er nå i gang med sitt arbeide foran årsmøtene. I høst ønsket styret i Oppland Bondelag å tilby kurs for valgkomiteene.

Mer penger til oppfølging av rovviltforliket

I Hedmark er det store problemer med alle rovdyrene. Beitenæringa har hvert år store tap. Ludvig Bjerke Narud mener det er positivt at det bevilges mer midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak. Han mener at det er viktig at rovviltforvaltningen gjøres mer effektiv med bla å ta ut ulv før beitesesongen. Det er gitt mange skadefellinger i Hedmark denne sommeren, men svært få har ført frem.

Tollbeskyttelse bidrar til norsk matmangfold

Gjennom de internasjonale avtaler vi har forhandlet frem er det gitt et handlingsrom, og det er viktig at Norge utnytter dette handlingsrom for å opprettholde norsk matproduksjon og matberedskap. Dette vil gi muligheter for et norsk matmangfold sier nestleder i Hedmark Bondelag Eivind Mehl.

Knut Storberget understreket landbrukets betydning i trontaledebatten

I trontaledebatten i går kveld trakk Knut Storberget (Ap) frem det faktum at landbruket er viktig for den totale sysselsettingen. Tall fra Hedmark viser at ca 14 000 arbeidsplasser i Hedmark er knyttet til primærnæringene og dette utgjør årlig en verdiskaping på over 5 milliarder. Han poengterte at det politiske handlingsrommet bør utnyttes for å opprettholde bosetting, produksjon av egen mat og ivaretakelse av kulturlandskap. Dette er trygghet for arbeid og en av Arbeiderpartiets hovedsak fremover.

Hedmark Bondelag i møter med stortingsrepresentantene

Fylkesstyret i Hedmark Bondelag besøkte i går Stortinget og stortingspolitikerne for å diskutere både rovdyrpolitikk og landbrukspolitikk med de ulike partiene.

Mathallen i Oslo - En flott arena for lokale norske spesialiteter

Fylkesstyret i Hedmark Bondelag avholdt sitt styremøte Oslo den 2.oktober. I forbindelse med dette benyttet styret anledningen til å ta en titt på den nye Mathallen i Oslo. Her bugnet det av matspesialiteter. Allerede på åpningsdagen var det mye folk og muligheter for å kjøpe norske spesialiteter. Styret i Hedmark Bondelag håper at produsenter i Hedmark på sikt vil tilby mange spesialiteter fra vårt fylke i Mathallen i Maridalsveien.

Bli med på LagSTAVen fredag 26. oktober og møt Humørbonden

I år kommer Humørbonden Geir Styve til LagSTAVen med foredraget ”Bygedyrkverking”. Det er inngått samarbeid med Bondelaget og medlemmer tilbys spesialpris til arrangementet.

Vinnerne av barnehagekonkurransen i forbindelse med Bønder til torgs

I forbindelse med Bønder til torgs, ble det utlyst en konkurranse for barnehagene i Hamar, Stange og Løten. Det kom inn mange gode bidrag. Juryen var opptatt av at det skulle være med elementer med tilknytning til jordbruket, og det var i aller høyeste grad med.

Bygdeutviklingspris i Hedmark tildelt Hoel gård på Nes

Regionstyret i Hedmark vedtok i møte 29. august å tildele Hoel gård, ved Vigdis og Per Eilif Sandberg, den lokale Bygdeutviklingsprisen for 2012. Prisen er på 50 000 kroner. Vinneren går også videre til den nasjonale konkurransen om en pris på 200 000 kroner.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere