Nyheter

Kvinner tør - makt, mot og muligheter i landbruket

Vi inviterer kvinner i Oppland til inspirasjonssamling på Gjøvik 21.-22. september. Gjennom gode foredrag, diskusjoner og sosialt lag, håper vi å få enda flere damer i landbruket til å engasjere seg for landbruket og organisasjonene.

Åpen gård på Jønsberg 26.august

Det inviteres til Åpen gård på Jønsberg på søndag den 26.august kl 10.00-14.00. Det blir et variert program for store og små. Opplev en levende gård!

Åpen gård i Trysil den 19.august 2012

Det inviteres til Åpen gård på Vestigarn, Oles og Oddheim på søndag den 19.august kl 11.00-15.00. Det blir et variert program for store og små.

Blæstaddagen 2012

Aktørene på landbrukssentret på Blæstad inviterer til fagdag 17.august kl. 09.30 - 16.00. Her møtes de ulike aktørene i landbruket; maskinleverandører, organisasjoner, rådgivning og forvaltning.

Besøk Mattorget på De nordiske jakt- og fiskedagene

I helgen samles Bondelaget, Bygdekvinnelaget, Bygdeungdomslaget, Jønsberg, Bryn gårdsmeieri og Bondens marked på Mattorget på De nordiske jakt- og fiskedagene. Her blir det aktiviteter og muligheter for å kjøpe lokale spesialiteter og titte på husdyr. På søndag kl 14.00 vil Bygdekvinnelaget kåre Innlandets vinner av Ganefart.

Vinner av Bonde-quiz....

På Mjøsmart`n, under landsstevnet i Norges Bygdeungdomslag, hadde Hedmark Bondelag stand. Der kunne publikum utfordre sine kunnskaper om landbruket i Hedmark, gjennom å delta på bonde-quiz. Vinneren er nå kåret, og den heldige vinneren ble......

Nasjonal kulturlandskapskonferanse

Fylkesmannen i Oppland er sammen med KS i Hedmark og Oppland og Regionrådet i Nord-Gudbrandsdal arrangør av den nasjonale kulturlandskapskonferansen i Lom 4.-5. september 2012. Konferansen har tittelen ” Arvesølv til begjær eller besvær?” Påmelding via Fylkesmannen i Oppland sin hjemmeside innen 20. august!

Seterlandskapskurs

I samarbeid med fylkesmennene i Oppland og Buskerud arrangerer Samarbeidsrådet for Biologisk mangfold, SABIMA, fire seterlandskapskurs for alle interesserte i august. Målet med kurset er å øke kunnskapen om artene i seterlandskapet og hvordan vi kan bidra til å bevare dem. Kurset er gratis.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere