Nyheter

Kvinner i landbruket på Lesja

På Lesja har kvinnene i landbruket etablert sin egen møteplass, på tvers av produksjoner og faglag. En gang i måneden møtes den engasjerte gjengen til både faglig og sosialt påfyll.

Stort engasjement i debattmøte om ny landbruksmelding i Hedmark

Hedmark Bondelag inviterte til åpent debattmøte vedrørende den framlagte landbruksmeldinga – Velkommen til bords. Storsalen på Skaslien Gjestgiveri var fylt opp av engasjerte deltakere.

Medlemsmøte i Landkreditt

Hvert år avholdes det medlemsmøter i Landkreditt. Som medlem av Norges Bondelag er du også velkommen til å delta på møtet for å lære mer om Landkreditt og høre på faginnlegget på møtet. Møtet for Oppland avholdes på Quality Hotel & Resort Hafjell, Øyer, tirsdag 31. januar kl 19.30.

Mørkt kjøtt og kraftfôr

Leder i Hedmark Bondelag Einar Myki oppfordrer Næringskomiteen om å fokusere på økt norsk kornproduksjon.

Bondelaget orienterte om Opplandslandbruket og Landbruksmeldinga i Fylkesutvalget

Fylkesutvalget vedtok i dag enstemmig en uttalelse foran jordbruksforhandlingene 2012. Styreleder i Oppland Bondelag orienterte først i møtet om Opplandslandbruket og utfordringer vi ser.

Fakta om Hedmarksjordbruket 2011

Brosjyren RENE FAKTA 2011 er nå klar. Heftet er laget for å vise jordbrukets betydning i Hedmark. Hedmark hadde i 2011 1.050.084 daa dyrket mark og 3.586 søkere av produksjonstilskudd. Dette utgjør 11 % av arealet og 8 % av bøndene i landet. Hedmark er derfor det største jordbruksfylket i landet. Jordbruket og industrien basert på jordbruket sysselsetter tilsammen 7000 årsverk i Hedmark.

Tillitsvalgte i Bondelaget fikk prøve sine Landbruksmeldings-kunnskaper på regionmøtene

Nå er regionmøterunden i Oppland Bondelag over. Landbruksmeldinga var hovedtema, og de vel 100 tillitsvalgte som var tilstede fikk prøve seg på en quiz om innholdet i Landbruksmeldinga.

Fokus på ny landbruksmelding

Styremøte i Hedmark Bondelag 10.01 ble i stor grad viet ny landbruksmelding og sentrale spørsmål vedrørende ny landbruksmelding. Stortingsrepresentant Trygve Magnus Slagsvold Vedum var invitert til et kontaktmøte der disse temaene også ble diskutert.

Landbruksmeldinga hovedsak på regionmøtene i Oppland Bondelag

Neste uke samles vel 100 tillitsvalgte fra lokallagene i Oppland til fem ulike regionmøter.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere