Nyheter

Inn på tunet (IPT) fagtur for unge bønder 7.-9.april 2013

Inn på tunet utvalget til Norges bondelag ønsker å skape interesse for IPT hos unge bønder. Det inviteres derfor til fagtur til Finnmark. Hold av datoen.

Eierskiftekurs

Hedemarken Regnskap AS og Hedmark Bondelag inviterer til eierskiftekurs fredag 8. – lørdag 9. februar 2013 på Rica Hotell Hamar (Olrud).

Eierskiftekurs

Oppland Bondelag skal arrangere kurs i eierskifte i landbruket 25-26 januar 2013. Kurset blir arrangert på Honne, Biri. Les mer for program og invitasjon.

Kort vei til topps i Bondelaget

De tillitsvalgte i Oppland Bondelag diskuterte hva som gjør at de trives i rollen som tillitsvalgt i det lokale bondelaget. Kort vei til toppen i organisasjonen og en inspirerende fylkesleder var en av trivselsfaktorene som kom fram under ledermøtet i Oppland Bondelag.

Landbruket avgjørende for turistnæringa

Dersom landbruket legges ned i Øyer, har jeg ingenting å selge, sa rådmann i Øyer, Sveinar Kildal, til styret i Oppland Bondelag.

Aktive lokallag i Oppland

Tirsdag fordelte styret i Oppland Bondelag over 200.000 til lokallagene ut fra aktiviteten de har hatt i 2012.

Kraftig økning i energiprisene svekker lønnsomheten

Omlegging av nettariffer av flere nettselskaper svekker lønnsomheten i matproduksjonen.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere