Målgruppe for kurset er ungdom som ønsker å overta/kjøpe en landbrukseiendom eller bønder som vil overdra/selge sin gård. Vi ser gjerne at begge ektefeller/samboere deltar og at både nye og tidligere eiere deltar. Fokus på kurset vil dreie seg om familieoverdragelse.

Kursavgiften dekker forelesninger, kursmateriell og hele oppholdet inkludert overnatting, og den er:

  • 1 person                               kr 1.500
  • 2 personer i familien         kr 2.500
  • 3 personer i familien         kr 3.500
  • 4 personer i familien         kr 4.500

Påmelding til kurset: Hedmark Bondelag, Høyvangvn. 40, 2322 Ridabu,  Tlf 62 55 53 10 – e-mail. hedmark@bondelaget.no  innen mandag 21. januar 2013.

PROGRAM

Fredag 8. februar.

Kl 10.30         Frammøte. Kaffe og ”noe å bite i”.

Kl. 11.00        Oppstart – velkommen – presentasjon.

Kl. 11.15        Menneskelige sier ved et eierskifte 

                         v/org.sjef i Hedmark Bondelag, Margrete Nøkleby og Elsbet Elton, Hamar Familiekontor

                        Spørsmål/diskusjon.

 Kl. 13.00        Lunsj.

 Kl 14.00         Juridiske og lovmessige sider ved et eierskifte.

                        v/ Jan Bangen, advokat i Norges Bondelag

                        Spørsmål/diskusjon.

 Kl 16.30         Kaffepause – forfriskninger.

 Kl 17.00         Verdsetting av landbrukseiendommer

                        Hvordan verdsettes en eiendom – hva må en ta hensyn til?

                        v/takstmann Bjørn Sagbakken, Elverum

                        Spørsmål.

Kl 18.30         Slutt for dagen.

Kl 19.30         Middag – sosial samling.

 

Lørdag  9. februar.

 Kl  07.30        Frokost

 Kl. 08.30        Økonomi – skatte- og avgiftsmessige sider ved et eierskifte

                        v/ økonomisk veileder Eivind Imislund, Hedemarken Regnskap AS

                        Spørsmål/drøfting.

 Kl 11.00         Kaffe/forfriskninger – enkel servering -  utsjekk

 Kl 11.30         Finansiering av eierskifte

                        v/økonomisk veileder Eivind Imislund.

                        Spørsmål.

 Kl 12.30         Viktige forhold å ta hensyn til ved overtakelse av en gard

                        v/Maria Folkvord/Arne Elias Østerås, Romedal.

                        Spørsmål.

Kl 14.00         Avslutning/oppsummering - lunsj

 

 Last ned invitasjon og program her.